Magyar Katolikus Lexikon > K > Kimnach


Kimnach László (Buda, 1857. júl. 1.-Bp., 1906. nov. 10.): festőművész, grafikus. - A bpi Műegyetem elvégzése után a Mintarajzisk-ban Székely Bertalan növ-eként rajztanári okl-et szerzett. 1 é. Velencében dolg., 1879: Münchenben az akad-n ifj. Wilhelm →Lindenschmidtnél, majd Benczúr Gyula mesterisk-jában tanult. 1885-88: a Haynald Lajos-féle egyh., fest-i és szobrászati ösztöndíj alap segítette tanulm-ait. Hazatérve Pállik Béla műtermében dolg., majd 1890: Bpen polg. isk. rajztanár. - Festményei naturalista stílusúak. A Honvédek a tűzvonalban (1892) és Bosnyák reminisztencia (1908) c. képei a kir. palotába kerültek. A Játszó gyermekek (1882) c. képét Erzsébet kirné vette meg. - Illusztrációi a Vasárnapi Újságban, az Osztrák-Magyar Monarchia képekben c. sorozatban, és Jókai Csataképek c díszkiadásában. 1883: művészküldöttséggel Torinóban járt, Kossuth Lajosról nagyméretű térdképet festett. A milleniumra lev-lapokat tervezett és készített. A 1907: hagyatéki kiáll-a volt a Műcsarnokban. - M: a M. Nemz. Gal-ban, Néprajzi Múz-ban, Kecskeméten és Aradon. 1890: budai tabáni plébtp-ban Szt Katalin életének jeleneteit és Krisztus sírbatétele freskót festett. Nep. Szt János apoteózisa egyh. műv- festménypályázaton 1. díjat nyert; e témát Jalna (Bars vm.) plébtp-a és a lévai piar kápolna számára is megfestette. Sz. G.

Vasárnapi Újság 1906:746. (K-ny Ö-n: ~) - Új Idők 1907-8. 2:46. (-n-n: Kis kiállítások) - Művészet 1907:337. (Nekrológ) -  ML 1935. I:553. - Seregélyi 1988:308.