🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Keresztényszociális Néppárt
következő 🡲

Keresztényszociális Néppárt, Bp., 1918. febr. 3.-1919. ápr.: A konzervatív irányzatú →Katholikus Néppártnak és az 1907: alapított szociális reform-irányzatú →Országos Keresztényszocialista Pártnak (OKSzP) az 1918. II. 3-i egyesüléséből jött létre. Az egyesülést támogatta Csernoch János hgprím. és a Keresztény Szociális (Szak)Egyesületek Országos Szövetségének szövetségtanácsa. A ~ programja átvette az OKSzP 1907. évi programjának főbb követeléseit: demokratikus pol., társad., közig. reformokat, beleértve a mezőgazd. állami támogatását és a földbirtokreformot, a magyar hadsereg önállóságának megteremtése mellett a békekezdeményezést. Vezetésében a Katolikus Néppárt kerszoc. szárnya került döntő helyzetbe (→Haller István, →Huszár Károly, →Giesswein Sándor, →Ernszt Sándor); a konzervatív szárny háttérbe szorult. Főtitkár Haller István, elnök Simonyi-Semadam Sándor, majd Szmrecsányi György, 1919. I: gr. Zichy János. Az I. vh. alatt meggyengült szervezeti háttér növelésére orsz. szervezőmunkába kezdett az egyesült párt és vele vállvetve az erősödő keresztény szakszervezetek. Ehhez számottevő egyh. támogatást kaptak, a →Katolikus Népszövetség többszázezres példányszámú kiadványaival járult hozzá a szervezéshez, és aktívan segítettek a katolikus egyetemista szervezetek, mint a Szt Imre Kör. A cél egyrészt a marxista szociáldemokrácia befolyásának ellensúlyozása, másrészt az ország összeomlásának megakadályozása, a háborúnak a területi integritás alapján való befejezése volt. 1918. II. 6-X. 24: a ~ (önállóságát megtartva) belépett a 48-as Alkotmánypárt-i koalícióba és részt vett az utolsó Wekerle-kormányban. Az őszirózsás forr. után támogatta Károlyi Mihályt és a Nemzeti Tanács működését, üdvözölte az ország függetlenné válását, a demokratikus változásokat, de óvott a helyzet radikalizálódásától. 1919 elejétől azonban a Berinkey-kormány alatt megnőtt a szociáldemokraták, majd a komm-k befolyása; az egyházellenes hangulatkeltés hatására a párt a polgári demokratikus erők felé orientálódott, amelyek ellenezték a baloldali fordulatot. 1919. IV: a proletárdiktatúra alatt számos demokrácia- és egyházellenes intézkedés és atrocitás közepette a keresztényszocialisták működése is lehetetlenné vált; többek között Haller Istvánt, Huszár Károlyt őrizetbe vették. VIII. 1: a Tanácsközt. bukása után a kerszoc. frakciók egymástól függetlenül kezdtek újra szerveződni, majd többszöri egyesülés után →Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja (KNEP) néven folytatták a tevékenységet. - Lapjai: Alkotmány (1895-1919), Igaz Szó (1904-19), Népújság (1910-42). N.D.-88

Igaz Szó 1918. II. 10. (programja), XII. 1. - Somogyi Béla: A ~ programja igazság megvilágításában. Bp., 1918. - Mérei 1969:203. (s.v. Országos Keresztényszociális Néppárt) - Mérei 1971:364. - Gergely 1977. - Gergely Jenő: A keresztényszocializmus Mo-on (1903-1923). Bp., 1977. - Jónás 1990:182. - Félbemaradt reformkor. Róma, 1990. - Kovács K. 1994:17. - Viczián 1995:2. (19.), 52. (634.), 108. (1336.)