🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Ernszt
következő 🡲

Ernszt Sándor (Galgóc, Nyitra vm., 1870. ápr. 21.-Bp., 1938. nov. 19.): kanonok, miniszter. - A középisk-t Nagyszombatban és Esztergomban, a teol-t a bpi egy-en végezte, ahol 1897: kánonjogi dr-rá avatták. 1892. X. 14: pappá szent., Nagyölveden, 1893: Pozsony-Virágvölgyben, 1897: Pozsony-Belvárosban kp., a kat. legényegylet vez-je. Részt vett a Kat. Kör és 1896. IV. 1: a Pressburger Tagebl., 1897. XII: az Orsz. Néplap megalapításában és szerkesztésében. Mint az Ogy-i Néppárt titkára Bp-re került, ahol egyúttal az angolkiasassz-ok tanítóképzőjének hittanára is. 1901: a Néppárt listáján ogy. képviselő. 1908: a Kat. Népszöv. egyik alapítója és vez-je. 1903: p. titkos kamarás, 1917: p. prel., 1910: a választásokon kisebbségben maradt. 1915: a SZIA alapító tagja. 1918: a Kerszoc. Néppárt tényleges irányítója s a Károlyi Mihály gr. ellenzékeként szerveződött Polg. Blokk egyik vezéregyénisége. 1919. III: Bécsbe menekült, részt vett az Antibolsevista Comité megszervezésében. A Tanácsközt. bukása után hazatért, egyike volt a Kerszoc. Gazdasági Párt megalapítóinak, mely X. 25: egyesült a Ker. Nemzeti Párttal, s az új párt, a Ker. Nemzeti Egyesülés Pártja programjával 1920: az ipolysági ker-ben a nemzegyűlés tagjává választották. Pénzügyi kérdésekkel foglalkozott. - 1922: m. kir. kincstári főtanácsosi c. kapott, s a bpi KPI rektora és ap. protonot. 1925: nagyváradi knk. lett. 1922. III: a pártszakadás után a Ker. Nemz. Egység Táborához csatlakozott. E párt listáján lett a II. nemzegyűlés tagja. 1927: az ipolysági ker. ogy. képviselője a Ker. Gazdasági és Szociális Párt programjával. 1930. IX. 20-1931. XII. 16: népjóléti és munkaügyi, 1931. VIII. 24-XII. 16: vallás- és közoktatásügyi min. Rendezte a min-ok pénzügyeit és a válságos helyzetben lévő OTI-t. 1931: Győr ogy. képviselője (még 4 ker-ben választották meg), 1935: Győrött a választáson megbukott. Bpen örökös tagja lett a tvhat. biz-nak, megkapta a m. kir. titkos tanácsos méltóságot. - Cikkei: M. Szle (1894), Alkotmány (1897, 1902-19), Hazánk (1899), Nemz. Újs. (1919-től) stb., sztbeszédei: Isten Igéje (1897-98). - M: A kamat. Bp., 1898. - A ker. nemzeti pol. egy éve. Uo., 1921. - A katolikusok és az állam. Uo., 1929. - A kat. Népszöv. szükségessége. Uo., 1930. - Szerk. 1897. X. 1-XII. 15: a bpi Oktató Néplap, 1901. XII. 14-1917. VI. 23: a Krestán, 1916-18: a Jednota Kat. L'udu, 1916. XII-1935. XI. 15: a Kath. Volksverein c. lapokat. 88

Schem. Mv. 1929. - M. társad. lex. Bp., 1930. - KL II:43. - Ki kicsoda? Bp., 1936. - Nemz. Újs. 1938. XI. 20. Arck. Nekr. - Angolkisasszonyok Bpi Tanítónőképzőjének Értes. 1939. (Richter Sarolta IBMV: Ernst S. emlékezete) - MÉL I:443. - Bölöny 1978:299. - Gulyás VII:715.