🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Ernuszt
következő 🡲

Ernuszt Zsigmond János, Hampó, csáktornyai, br. (Buda?, 1440 k.-†1505 ősz): megyéspüspök. - →Ernst János fia. Mátyás kir. kincstartóvá nevezte ki és Turóc vm-ben Szklabina várat adományozta neki; 1470. IV. 23: tekintve érdemeit, melyeket a kir. jövedelmek kezelése körül és a rablók kiűzésével szerzett Turóc vm. örökös főispánjává nevezte ki. Adományul nyerte még Lipcsét (Zólyom vm.) és Csáktornyát (Zala vm.). Ezután Csáktornyai előnévvel és Hampó családnévvel élt. - ~ 1470 első felében Bécsben tanult, innen Ferrarába ment, ahol oktatását Carlo Lajos költő és szónok irányította. 1473. XII. 10: a pécsi ppség adm-a; a MA-ban 1473-1475. VI. 6: vál., 1475-1478. XI. 30: vál. és megerősített, 1479-1504. V. 8. (1505): tényl. pécsi mpp. Eubel szerint 1473. XII. 10: erősítették meg. Korvin János híve, akivel annak csontmezei veresége, 1490. VII. 4: után székvárosába menekült. 1493-96: kir. kincstárnok,  elkészíttette az →Ernuszt-féle összeírást. 1494. XII. 2: a Thurzóknak 12 é. bérbeadta a besztercebányai rézbányákat. Az 1496. V-VII-i ogy-en a rendek követelték II. Ulászlótól, indítson vizsgálatot a befolyt adók elsikkasztása miatt. ~ot elfogták és különbíróság elé állították. Számadásai bemutatása és 400.000 ft-os váltságdíj árán szabadult, visszatért Pécsre. 1498: a pécsi vár előtt nagy tornyot építtetett (1819: lebontották),  Nándorfehérvár és Szabács erődítésére 10.000 aranyat hagyott. Halála után talált,  részben rézkereskedelemmel szerzett  300.000 aranyát a kincstár lefoglalta. - Széke 1505. X. 13: üres, utóda 1505. XII. 19: Szathmáry György. T.E.

Haas 1845:285. (27.) (†1505) - Schem. Qu. 1857:18. (27.); 1940:7. (27.) - Nagy IV:74. (1462: Ernesth János budai polgár) - Mendlik 1864:63. (1474-1505) - Gams 1873:376. (27.) - Brüsztle I:371. - Eubel II:242. (s.v. Sigismundus Johannes de Cháktornya; adm. †1505) - Veress 1941:657. (s.v. Ernest) - Tört. Szle 1965:487. (Fügedi E. szerint †1504) - M. Tört. Kron. I:229. - Jászay 1982:403.