🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kerepesi temető
következő 🡲

Kerepesi temető: nemzeti sírkert Budapest VIII. kerületében a Fiumei és Salgótarjáni út, valamint a vasút és az Ügetőpálya által határolt területen. - 1847 tavaszától temettek a ~be, hivatalosan 1949. IV. 1: köztemetőként nyították meg. A Rákoskeresztúri köztemető megnyitása, 1886 u. főként gazdag családok és kiemelkedő személyiségek nyughelye. Mauzóleuma van: Battyhány Lajosnak, Kossuth Lajosnak, Deák Ferencnek. A ~ben van Ady Endre, Arany János, Erkel Ferenc, →Fadrusz János, Jókai Mór, Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula, Vörösmarty Mihály; →Antall József és az 56-os mártírok egy részének nyugvóhelye. - A ~ben van a ciszt-ek, ferencesek, jezsuiták, kárm-k, piar-k, szerviták, szoc. testvérek sírboltja. - Papi sírok: Bangha Béla, Csaplár Benedek, Fraknói Vilmos, Hock János, Horváth Mihály, Kisfaludy Árpád Béla, Kiss János, Schütz Antal, Sík Sándor, Tomek Vince, Tóth Tihamér. R.Z.

Kovács Dénes: A Kerepesi-úti temető. Útmutató és tájékoztató. Szerk. Bp., 1894. - Károsy Pál: A Kerepesi-úti temető költészete. Sírversek a temető tört-ével. Uo., 1934. -: A Kerepesi-úti temető nagy halottjai. Uo., 1938. - Makoldy Sándor: Magyar Panteon. Nemzetünk nagyjainak és kiválóságainak a ~ben lévő sírjai. H.é.n.