🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kardos
következő 🡲

Kardos Celesztin István, OSB (Hosszúpereszteg, Vas vm., 1868. okt. 12.-Balatonfüred, 1921. szept. 21.): gimnáziumi tanár. - 1887. VIII. 31: lépett a r-be, Pannonhalmán teol., m-lat. szakot végzett, 1893. VI. 29: ünn. fog-at tett, 1894. VII. 6: pappá szent. Esztergomban gimn. tanár 1896: a bpi tudegy. bölcs. dr-rá avatta. 1896: Pannonhalmán főisk. tanár, 1899: főapáti titkár, 1903: irodaig. és házgondnok, 1904: jószágkormányzó, 1910-21: Zalaapátin jószágkormányzó, 1910-11: Esztergályon hitelemző is, 1911-14: és 1919-21: házgondok is. Tihanyban temették el. - M: A keszthelyi codex alaktana és mondattana. [Dri ért.] Esztergom, 1896. 88

Szinnyei V:1031. (részben téves adatok) - Balogh 1940:62. - PN 1987:132. (1006.)

Kardos Illés (Apátfalva, Csanád vm., 1893. júl. 6.-Almeria, Spo., 1961. szept. 12.): plébános. - 1922. VI. 18: pappá szent., Mezőhegyesen, 1924. IX: Makón, 1929. IX: Kisteleken kp., 1930. IX: Óföldeákon lelkész, 1932. IX: Medgyesbodzáson adm., 1936. IX: plnos., 1940. VI. 1: Püspöklelén plnos. 1944. X. 1: Au-ba menekült, 1945: Spo-ban telepedett le. A Keresztény Magyar Ellenállás Október 23. eln. tanácsának tagja. - 1958. XII-1961. IX: A Fatimai Kálvária Hírei szerk-je. - Betűjele: K. I. 88

Schem. Csan. 1936:59; 1942:81; 1980 (1947: Stubenben lelkész, 1963. IX. 12: mint a Ny-Eu-i m-ok lelkésze halt meg). - Pilinyi 1943:152. - Nagy 2000:467.

Kardos Irén M. Beatrix, ASzFL (Szlanica, Árva vm. 1877. dec. 28.-Bp., 1949. márc. 23.): szerzetesnő. - 1906. IV. 29: Bpen lépett a kongr-ba. 1909. VIII. 21: első, 1934. VIII. 15: örök fog-át uo. tette. A bpi anyaházban könyvkötő. r.k.

Kardos (1941-ig? Ingeborg) Klára (Bp., 1920. okt. 5.-Klagenfurt, Au., 1984. szept. 25.): tanárnő, író, fordító. - Már a gimn-ban kitűnt irod. és műv. érdeklődésével és képességeivel. A szegedi egy-en m-lat-olasz szakot végzett, 1942: drált. Tanári állást nem kapott, →Sík Sándor mellett a szegedi Magyar Int-ben dolgozott. Elvégezte a Ward Kollégiumot is. Jóllehet szülei még ~ születése előtt megkeresztelkedtek, a család a zsidótörvény alá esett. Szüleit és húgát Nyíregyházáról vitték vsz. Auschwitzba, ahol meghaltak. ~ 1944. VI. 6: a szegedi gettóba került, ahonnan Auschwitzba VI. 28: érkezett. Munkára alkalmasnak ítélték, ezért IX: Bergen-Belsen érintésével X. 7: Salzwedelbe került, hadiüzemben dolgoztatták. 1945. IV. 14: szabadult, teljes kimerültségben. Fölépülése után visszatért Mo-ra. Egy ideig gimn. tanár Hajdúdorogon, majd a román határ melletti pici faluban, Zsákán tanítónő, de „vallásos megbízhatatlansága” miatt hamarosan elbocsátották. - Gépírással és fordításokkal tartotta fenn magát. Rendőri zaklatások miatt 1970: Au-ba menekült, azzal a céllal, hogy →Marosi László és →Őry Miklós mellett a →Szolgálat folyóiratnak szentelje életét. Ebben kitartott haláláig. Részt vett a bécsi →Opus Mystici Corporis kiadó munkáiban. Naplószerű visszaemlékezésében a kat. hit erejéről és a megbocsátó ker. szeretetről tanúskodik, a bosszúvágy legyőzésének szükségességéről tanít. Ford-ainál, cikkeinél, szerk. megjegyzéseinél és kv-ismertetéseinél gyakran használta a köv. álneveket: Sántha Máté, Marosi László, Lukács Klára, Szabó József, Szántó István. - M: Élet és életszentség. Ford. Eisenstadt, 1971. - Az emberség ára. Írta C. Bamberg. Ford. (Sántha Máté néven). Uo., 1971. - Ki nekem Jézus Krisztus. Ford. (Sántha Máté néven). Uo., 1972. - Öregszünk, de győzzük. Írta A. Deeken. Ford. (Sántha Máté néven). Uo., 1972. (új kiad. 1975, Bp., 1986) - Az Egyházról. Írta Henri de Lubac. Ford. Róma, 1972. - Biblikus teol. szótár. Szerk. X. Léon-Dufour és J. Duplacy. Ford. többekkel. Uo., 1972. (Bp., 1992) - Az Egyh. mindig fiatal. Írta Hugo Rahner. Ford. (Sántha Máté néven). Róma, 1972. - Lisieux-i Szt Teréz. Ford. Uo., 1973. - Kézenfogva. Imakv. papjainkért. (Lukács Klára néven). Uo., 1973. - Kiskommentár az ÚSz-hez. Írta Slack többekkel. Ford. Bécs, 1973. - Az emberben felénk hajló Isten. Ford. Eisenstadt, 1973. - Stuttgarti bibliai kislex. Ford. (Sántha Máté néven). Uo., 1973. (és 1974). - Valami nagyon szépet Istenért. A kalkuttai Teréz anya. Írta M. Muggeridge. Ford. (Sántha Máté néven). Uo., 1974. (új kiad. 1977, Bp-Szentendre, 1997) - Lelkivezetés és elmélkedés. Írta Thomas Merton. Ford. (Szabó József néven) Eisenstadt, 1974. - A papi szolgálat. Gyűjt. Ford. Bécs, 1974. - Elmélkedések Jézus Krisztusról. Írta J. Loew. Ford. Uo., 1975. - A szeretet misszionáriusai. Ford. Parma, 1976. - Helen Keller és Anne Sullivan. Ford. (Sántha Máté néven) Eisenstadt, 1976. - Új Pünkösd. Írta L. J. Suenens. Ford. (Szántó István néven) Uo., 1976. - A szentmise. Tört., teol. és lelkipásztori áttekintés. Írta J. A. Jungmann. Ford. (Sántha Máté néven) Uo., 1977. - A szegények orvosa: Batthyány-Strattmann László. Összeáll. Uo., 1978. (új kiad. 1982) - Matt Talbot és kora. Írta M. Purcell. Ford. Uo., 1978. - Újuljatok meg lélekben! Írta Mühlen. Ford. Uo., 1978. - A mustármag reménye. Ford. Uo., 1979. - Három pápa. Ford. Jálics Kálmánnéval (Sántha Máté néven) Uo., 1979. - A lélek műhelyében. Ford. Uo., 1980. - Illusztris barátom. Ford. Uo., 1980. - Testvéreink a Szentek. 1. köt. (Marosi László) Uo., 1980. - Sugárzó emberek. (Marosi László) Uo., 1981. - Testvéreink a Szentek. 2. köt. Őry Mikós nevén. Uo., 1982. - Szegénységünk kincse. Összeáll. és ford. Uo., 1982. - Jézusért tesszük! Ford. Uo., 1983. - II. János Pál Au-ban. Összeáll. és ford. Uo., 1984. - A Teremtő dicsérete. Uo., 1985. - A betegek szolgái, kamilliánusok. Alapszabály. Ford. Bp., 1994. - Igen, Uram! Írta A. Gots. Ford. Uo., 1994. - Ha embertársad haldoklik. Írta uő. Ford. Uo., 1994. - Úttalan utak Ura. Írta Őrsy László. Ford. Ujváry Juliannával. Kecskemét, 1997. - Auschwitzi napló. Kz. Benkő Antal SJ-88

Borbándi 1992:515. - Nagy II:106.

Kardos (1894-ig Kubacsek) Mátyás Gyula, OPraem (Kassa, Abaúj vm., 1871. dec. 19.-Kassa, 1920. aug. 19.): gimnáziumi tanár. - 1890. IX. 4: Jászón lépett a r-be, 1894. IX. 8: ünn. fog-at tett, 1895. III. 9: pappá szent., m-lat. szakos tanári okl-et szerzett. A kassai prem. gimn., 1910: a jogakad. m. tanára is. - M: A kassai egyhm. szegény tanulókat segélyző egyes. jelentése az 1897/98-ik tanévről. Közzétette. Kassa, 1898. - Lat. nyelvtan. A gimn. 1. és 2. o. sz. 1-2. köt. Alaktan. Mondattan. Földi Józseffel. Bp., 1907-09. (2. kiad. Uo., 1912) - Lat. olvasó és gyakorlókv. A gimn. 1. és 2. o. sz. 1-2. köt. Uazzal. Uo., 1907-09. - Lat. olvasókv. Szemelvények T. Livius, C. Nepos, Phaedrus, J. Caesar, C. Rufus és Ovidius műveiből. A gimn. 3. és 4. o. sz. Uo., 1909. 88

Vajda 1900:112. - Kalmár 1907:85. - Stefancsik-Kovács 1978:139. (83.) - Gulyás XVI:242. (s.v. Kardos Gyula Mátyás)


Kardos Árpád, fenesi (Farkastelke, Alsó–Fehér vm., 1883. máj. 19.–Sopron, 1944 u.): főjegyző. – Csíksomlyón éretts., a Ferenc József Tudegy. jogi és államtud. államvizsgát tett, 1906: Hunyad vm. szolgálatába lépett 1908: szolgabíró, 1913–18: árvaszéki ülnök Déván. Az oláh megszállás után kiutasították, 1919: a Közélelmezési Min. tisztviselője, majd Sopronban az Orsz. Gabonakormánybiztosság soproni szervezetének vez., 1925: Sopron vm. szolgálatába lépett, árvaszéki ülnök, 1930: h. eln. A Stádium váll-tal együtt megalapította a Soproni Sajtóvállat Rt-t. A Frankenburg Irod. Kör igazg. tanácsi , a TESZ közművel. szako. tagja. – M: 101-szer is ammondó vagyok. Soproni és sopronmegyei karcolatok egy kis derűért. Sopron 193? – Muskátli. Elbek. Uo., 1938. – Haza, Csíksomlyóra. [Visszaemlékezések] Uo., 1941. – 1925–1945(?): a Soproni Hírlap b. munk., 1943. III–1944. XI: a Soroni Katolikus Élet – Soproner Katholisches Monatsheft szerk.. 88

Ker. m. közél. alm. 1940. I:473. (a Déva és Vidéke szerk., Keménynél 1913–20: fel. szerk Laufer Árpád) – Gulyás XVI:239. – Viczián 1995:175. (1559.).

Kardos Gizella Janka M. Beatrix SZINT (Tarcal, Zemplén vm., 1909. márc. 14.–Püspökszentlászló, 1989. jan. 1.): szerzetesnő. – Esztergomban tanítónőképzőt végzett. 1924. IX. 14: itt lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1930. VII. 22: uitt tette. Esztergomban a Sztgyörgymezei isk. tanítónője. –1950 u. egy üzletházban pénztáros. Utolsó éveit a püspökszentlászlói szoc. otthonban töltötte. r.k.

Kardos Róza Ágnes SZLT (Regöly, Tolna vm., 1920. okt. 6.–): szerzetesnő. – Apja földműves, anyja htb. ~ a bpi Ranolder Int-ben 1941. VI. 27: tanítónői okl-et szerzett. IX. 8: lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-t 1946. IX. 8: Várpalotán tette. 1942. VIII. 1–1948. VII. 1: Várpalotán ált. isk. tanítónő, 1952. II. 23-ig uitt. egyhk. nővér. 1952. II. 23: az ÁVH Székesfehérvárra hurcolta, majd elengedték. Mivel munkát nem kapott, V. 1: Simontornyán házt. alkalmazott lett. 1954. IV. 20: Bpen a →Szolidaritás Háziipari Szövetkezet árkalkulátora. 1977. III. 31: nyugdíjazták, de 1979. III. 1-ig még dolg. 1981. IX. 1–1996. IV. 16: a Szt István-baz. pléb. irodáját vez. s. k.