🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Karai
következő 🡲

Karai László (Kara, Somogy vm., 1435 k.-1485 nyara): budai prépost, a nyomdászat hazai meghonosítója. - 1455: a bécsi egy. hallg-ja, majd egyh. pályára lépett, s Vetési pp. alkencellársága idején a kir. kancelláriába került. I. (Hunyadi) Mátyás kir-t (ur. 1458-90) gyakran elkísérte útjain. 1468 elején budai prép. 1470-77: alkancellár. 1470 nyarán I. Mátyás követe Rómában, ahol II. Pál p-tól (ur. 1464-71) az ap. protonot. rangot kérte. Rómában látta meg az első kv-nyomdát, Sweynheym és Pannartz nyomdáját, melynek egyik ném. nyomdászát, Andreas →Hesst megbízta egy budai nyomda alapításával, s költségeit, 2000 ezüst Ft-ot ő fizette. 1473 pünkösdjére (VI. 5.) készült el Hess az első hazai nyomtatott kv., a Budai Krónika szedésével, melyet ~nak ajánlott. 88

Fraknói Vilmos: ~ budai prép., a kv-nyomtatás meghonosítója Mo-on. Bp., 1898. (Ért-ek a tört-tud. köréből XVII:7.) - Révai XI:240. (1473-83: kir. személynök) - KL II:494. - Bíró 1936:220. - Új Idők lex. XV. - MA 12. - Fitz 1959:250. - Gulyás 1961. I.