Magyar Katolikus Lexikon > K > Kézdivásárhely-Kántai Minorita Gimnázium


Kézdivásárhely-Kántai Minorita Gimnázium, 1680-1948. aug. 3.: Fenntartója az egri minorita rend, utóbb az →Erdélyi Római Katolikus Státus. A minoriták 1680: Esztelnek faluban nyitottak kisgimn-ot a háromszéki kat. székely fiúk számára. 1698: átköltöztették Kántára, mely később Kézdivásárhely része lett. Az áthelyezés után a gimn. mellett Seminarium Clericorum Regularium működött, ahol teol-t és fil-t adtak elő. Az isk. épülete 1751: készült el, ekkor gimn-má fejlesztették, s a r. növ-ek számára megkezdték a fil. és teol. okt-át is. 3 minorita tanár tanított 2-2 o-t összevonva. A diákok a 18. sz: gyakran adtak elő isk. színjátékokat. Számos színdarab szövege maradt ránk. 1829: nevelőint-et építettek a gimn-hoz. A ~ 1850: megszűnt, mert a minoriták anyagi okok miatt nem tudtak eleget tenni az →Entwurf rendelkezéseinek. 1862-66: csak egy o. működött az isk-ban. 1866. IX: újra megnyitották mint 4 o-os kisgimn-ot konviktussal. 1899-től 4 é. alatt fokozatosan főgimn-má fejlesztették. 1906: az Erdélyi R.K. Státus tulajdonában levő új épületbe költözött. 1902: 8 o-os főgimn. 1885: 90 növ., 9 tanár, ebből 3 világi, 1887: 92 növ., 1899: 199 növ., ebből 37 teljes ellátással, 1909: 282 növ., 17 tanár. 1918: 54 személyes fiúnev. int-e is volt. 1919-31: az Erdélyi R.K. Státus teljes nyilvánossági jogú m. tannyelvű gimn-a. 1931: a 4 felső o-t megszüntették, és ide költözött Csíkszeredáról a r.k. tanítóképző int. Ez utóbbit 1934: Marosvásárhelyre vitték át. 1940: megnyílt az V. o., 1943/44-re 8 o-os főgimn. 1940-44: r.k. gimn. 14 tanárral. 1948: államosították. 2000: Nagy Mózes Elméleti Líceum (Gimnázium). - Jelentős hagyományai voltak a ~ban az isk. színjátszásnak. Az iskoladrámákat a paptanárok írták és tanították be. A ~ból 3 drámagyűjt. maradt ránk: a Parentum nimius amor (1732-38), a Liber Scholarum (1769-79) összesen 23 dráma szövegével; Exercitia Scholastica (1667-1708: keletkeztek). Össz. 69 színielőadásra vonatkozó adatunk van. 16 magyar nyelvű drámaszöveg mellett 33 lat. szöveg dokumentálja a ~ drámatermését. M.I.-Vo.L.

Felsmann 1885:70. (alapítva 1696) - Wutz 1887:74. (alapítva 1696) - ~ értes. 1895/96. (Hassák Vidor) -Vajda 1910:119. (alapítva 1696) - Kalmár 1910:107. (alapítva 1696) - Barthos-Csetri 1923:249. - Monay Ferenc: A minorita r. a m. középisk-kban. Bp., 1910. - MTC 1918, 1943. - Erdélyi lex. 1928:144. - György 1930. - Jancsó 1935. - Boga 1940:41. - Mészáros 1988:203. - Kilián 1997:50. - Vofkori 1998. II:335.