🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Entwurf
következő 🡲

Entwurf, Entwurf der Organisation Gymnasien und Realschulen, 1848: porosz és francia mintára készült osztrák tanrendszer. - 1850. IX. 7: Gr. Leo Thun-Hohenstein birod. kultuszmin. Mo. összes középisk-jában kötelezővé tette (már nem volt érvényben az 1806: kiadott →Ratio Educationis). Azok a felekezeti isk-k, melyek fönn akarták tartani jogukat az áll-ilag elismert bizonyítvány kiadására, szervezetüket kötelesek voltak az 1850/51. év folyamán az áll. középisk-kba bevezetett változásokhoz hasonlóan átalakítani. A rendelet következtében, anyagi fedezet híján, a legtöbb prot. isk. magánint-té vált. M.I.