🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kárpáti
következő 🡲

Kárpáti János Grácián, OFMConv (Misztmogyorós, Szatmár vm., 1853. márc. 21.-Szabófalva, Moldova, Ro., 1919. jún. 22.): misszionárius. - Rum. g.k. családban született. Nagybányán éretts. Szamosújvárt teol. a g.k. szem-ban, 1879. VIII. 31: Nyírbátorban lépett a r-be. 1881. XII. 31: Szatmárnémetiben pappá szent. Szilágysomlyón, majd Nagybányán gimn. tanár. 1889. VIII: Egerben a r. növ-ek magisztere. 1892: Aradon a polg. leányisk. hittanára és lelkész. 1894 őszén a moldovai missz-ba kérte magát, s Szabófalván a székelyek papja lett. 1916 őszén bebörtönözték, 1919: maga a megyefőnök vezette vissza pléb-jára, de ~ hamarosan meghalt. - M: Primitiae Futurae Gloriae. Imakv. Eger, 1891. (Petrikben nincs!) 88

Monay 1953:48. - Schem. OFMConv 1912/13:51.

Kárpáti (1941?-ig Králik) József (Gyöngyös, Heves vm., 1890. okt. 19.-Újfehértó, 1964.): plébános. - 1913. VI. 27: pappá szent., Bükkszenterzsébeten, 1916: Sirokon, 1917: Ecséden és Püspökladányban kp., 1921: Nádudvaron, 1941: Dévaványán, 1947: Újfehértón plnos. - M: Tört. feljegyzések a nádudvari pléb. alapításáról és életéről. Debrecen, 1941. - Álneve: Kárpáti (művén). 88

Schem. Agr. 1936:192. (s.v. Králik); 1945:208. (s.v. Kárpáti) - Pilinyi 1943:180. (s.v. Kárpáti) - Tóth 1948:47. - Diós 1995:94.

Kárpáti József (Újpest, 1930. máj. 4.-): orgonaművész, karnagy. - A bpi Liszt Ferenc ZF-n orgona szakon →Gergely Ferenc, egyházzenei szakon →Bárdos Lajos, →Harmat Artúr, →Kodály Zoltán, →Werner Alajos növ-e, 1957: orgonaművész-tanár okl-et szerzett. A II. ker. Áll. Zeneisk. orgonatanára. - 1945-52: a Béke téri tp. orgonistája, 1956-61: kántor-karnagya. 1961-71: a Bosnyák téri tp. karnagya, részt vett az új orgona tervezésében. 1986: a Batthyány téri Szt Anna-tp. zeneig-ja. 1949-től különféle énekkaroknál kórusvezető. Orgonákat is tervezett, Eu-szerte hangversenyeket adott. So.F.

Önéletrajz 1994. XII. 4.

Kárpáti Kelemen József, OPraem (Rábaszentmárton, Vas vm., 1859. aug. 4.-Szombathely, 1923. febr. 21.): tanár, tankönyvíró. - 1878: belépett a csornai prem. r-be. A teol-t Győrött végezte. 1882: pappá szent., prép. szertartó Csornán. 1883: a Vas vm. Régészeti Egylet titkára és évkv-einek szerk-je. 1907: házfőn. és a főgimn. ig-ja Szombathelyen. 1911: a székesfehérvári tanker. főig-ja. 1920: házfőn. Türjén. Cikkeiben régészettel és Savaria róm. kori tört-ének kérdéseivel foglalkozott. - Fm: A szombathelyi kir. kath. főgimn. tört. 1768-1891. Szombathely, 1892. - Szombathely-Savaria rendezett tanácsú város monográfiája. 1-2. köt. Uo., 1894. - Q. Horatius Flaccus válogatott ódái és epodosai. Prózai ford. magyarázatokkal. Uo., 1899. - Szemelvények Curtius Q. Rufus Macedon Nagy Sándor tört. c. művéből. Bp., 1901. - Lat. nyelvtan. Gimn-ok számára. Uo., 1906. - Lat. olvasókv. I. o. számára. Uo., 1906. - Uaz II. o. sz. Uo., 1907. - Uaz III-IV. o. sz. Uo., 1909. K.E.I.

MÉL I:872. - Stefancsik-Kovács 1978:156.

Kárpáti Pál, CM (Losonc, Nógrád vm., 1905. febr. 8.-Bp., 1977. febr. 27.): szerzetes. - Az 1910-es évek elején az édesapja, majd az édesanyja (katonai ápolónőként) tífuszban halt meg. ~t és 3 lánytestvérét az irgalmas nővérek nevelték árvaházukban. - ~ 1921. VII. 19: lépett a r-be, első fog-át 1923. X. 21: tette. 1928. III. 18: szent. pappá, teol. dr. Piliscsabán, majd Szobon a r. teol. tanára. 1937: Pásztoriban (Sopron vm.) az új rház főnöke. 1941: tábori lelkész. Az or. hadifogságból 1945: a bpi rházba tért haza. A szétszóratás, 1950 u. esztergomi egyhm-s kp. a pesti ferenceseknél. 1957: néhány hétig börtönben volt. 1958: Kesztölc plnosa. 1970: a bp-józsefvárosi pléb-n, majd a Vörösvári úti lelkészségen, végül a Szt Kereszt pléb-n kp. - M: Szt Vince, a szeretet apostola. Bp., 1934. - Krisztus papja. Puskásy Pál lazarista atya élete. Uo., 1942. Tóth István CM

Pilinyi 1943:262. - Tóth 1948:134.


Kárpáti (1866-ig Hauch) Endre (Győr, Győr vm., 1840. nov. 11.–Győr, 1931.): felsőbb leányiskolai tanár. – A győri alreálisk. tanult, 1854–56: a tanítóképzőben okl. szerzett. Házitanító Rábapatonán, 1857–58: Gyirmóton Lippay Géza nevelője, Tapolcán, 1864–65: Dunaföldváron, 1866–71: Felsőbányán tanító. Eötvös József 1870. XI.16: Gmündbe küldte, hogy tanítóképzői tanárrá képezze magát. 1871. X. 10: az iglói tanítőképző s.tanára, vizsgája után 1872. X. 7: r. tanára. 1875. VII: középisk. szabadkézi rajztanári okl. szerzett, 1876. VII. 28: a győri tanítóképző tanára. 1883. VIII. 16: a besztercebányai felsőbb leányisk. ig., 1885. VII. 24. –1889: nyugdíjazásáig Lőcsén az áll. felsőbb leányisk. ig. – M: Vezérkv. a népisk. irálygyakorlatok kezelésében. Példatárral. Pest, 1873. – Állatmúzeum. Utasítás a különféle állatoknak gyűjtemények számára való kitömésére és eltartáésára...Szamosújvár, 1874. (2. kiad. 1875) – Írómester. Utasítás a szépírástanításban. Igló, 1875. – Vezérkv. a népisk. számtantanításban. Emericzy Gézával. 1–2. köt. Uo., 1873–1874. (2. átd. kiad. Bp., 1883–1884., 3. átd. kiad. 1890., 4. kiad. 1897) – Számtani példatár. A népisk. 1–6. o. sz. 1–6. füz. Bp., 1873–1877. (10. kiad. 1893) – Vezérkv. a népisk. földrajz-tanításban. Uo., 1877. (2. kiad. 1888., ném-ül, szerbül, oláhul is, ehez: Eredménytár és Atlasz1882) – Gyakorlati méréstan. Tanítóképzők és taníók sz. Győr, 1877. – Vezérkv. a népisk. méréstan tanításához. Igló, 1877 (és Bp., 1882. példatárral) – Olvasókv. a p. és felsőbb leányisk. I. és II. o. sz. 1–2. r. Bp., 1885. – Iskola után. Győr, 1893. (2. kiad. 1895) – Madárdalok. Költem. a m. ifj. sz. Uo., 1893. – 1871. VII. 6. – 1877. II. 1: a Népiskola munk., 1877.II. 15. – 1912. IX. 28: az egri Népiskolai Tanügy főmunk., Győrött 1891–1900: az Őrangyal szerk. és kiadója, 1908–1917. VI. 105: szerk., 1879. I. – 1893. IV: a Győrvidéki Tanítóegylet Értesítője szerk., 1893. V: társszerk. – Álnevei és betűjegyei: a+b; Egy tanító; Endre bácsi; Faludy.; Falusi János; K. E. 88

Szinnyei V:1111. – Wutz 1887: 151. – Halász 1936:148. Arck. – Gulyás XVI:305. – Viczián 1995:175. (503, 1317, 1320, 1383.)