Magyar Katolikus Lexikon > K > Károly, V.


Károly, V., Habsburg (Gent, Németalföld, 1500. febr. 24.-San Jerónimo de Yüste, 1558. szept. 21.): német-római császár, spanyol király. - Szép Fülöp hg. fia, I. Miksa cs. unokája. Anyanyelve fr., Németalföldön nevelkedett. 1516: sp. kir. I. Károly néven. 1519: cs-rá választották. 1521: a wormsi birod. gyűlésen birod. átok alá helyezte →Luthert, ezzel szembefordult a kezdődő →reformációval. Öccsét, I. Ferdinándot birod. helytartóvá nevezte ki, s átadta neki az osztr. örökös tart-okat. 4 dinasztikus háborút viselt 1521-44: Fro. ellen Itália birtoklásáért (1527: elfoglalta Rómát, katonái foglyul ejtették és megalázták VII. Kelemen p-t). 1530: a p. cs-rá koronázta ~t (az utolsó pápai ném-róm. cs-koronázás). 1529: a török Bécset ostromolta. 1532: a nürnbergi vallásbékében a török ellen kapott segítség fejében lemondott a prot-sá lett fejed-ek erőszakos alávetéséről. 1544: békét kötött I. Ferenc fr. kir-lyal. 1546-47: a schmalkaldeni háborúban legyőzte a prot. ném. fejed-eket. 1552: vereséget szenvedett a Szász Móric és a vele szöv. fr-któl. I. Ferdinánd 1555: a cs. nevében megkötötte az ált. vallásbékét, amely a cuius regio, eius religio (akié a föld, azé a vallás) elv alapján a fejed-ek számára lehetővé tette a választást a kat. és az ev. (lutheri) hit között. A fejed. ezután döntően meghatározhatta tart-a lakóinak vallását. 1556: lemondott Spo-ról fia, II. Fülöp, a cs-ságról öccse, I. Ferdinánd javára, s visszavonult a →jeromosrendiek yüstei monostora mellé épített szerény kastélyába; remeteként készült a halálra. - A mondás szerint „birodalmában sohasem nyugodott le a nap”, mivel a sp. korona gyarmatai az Újvilágra is kiterjedtek. A kora újkori áll-ok fejlődését nem befolyásolhatta, ezért azon törekvése sem járhatott eredménnyel, hogy orsz-ait a kk. impériumnak megfelelő birod-má egyesítse. Ba.J.

Meyers XIII:461. - Moeller 1981:64.