🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jedlik Ányos Bencés Gimnázium
következő 🡲

Jedlik Ányos Bencés Gimnázium, Csepel, 1945. aug. 24.-1948. jún. 16.: községileg segélyezett, a pannonhalmi Szt Benedek rend által vezetett iskola. - 1945. VIII. elején a FKgP, a Szocdem. Párt és a M. Komm. Párt küldöttei közösen kérték →Kelemen Krizosztom főapáttól a gimn. vállalását, a községtől a dologi terhek viselését. Miután a pannonhalmi konvent és a községi képviselőtestület ezt vállalta, VIII. 25: a VKM kiadta az alapítás engedélyét. IX. 9: volt a Veni Sancte a romos tp-ban. A gimn. koedukációs 2-3-4. o-lyal indult, hozzá csatlakozott a szintén Jedlik Á. nevét viselő ált. isk. 5. a-b o-a, és a volt kat. el. isk. mint alsó tagozat. A felső tagozatban 8 bencés és 5 világi tanár okt. A gimn-ba 136, az 5. o-ba 128 növ. iratkozott be. 1948: a 3 gimn. o-ban 113, az ált. isk. felső tagozatában 430, az alsó tagozatban 416 tanulót 11 bencés tanár, 24 világi tanár és tanító és 3 apáca (Isteni Megváltó Leányai) tanított. - Az isk. első otthona a kat. el. isk. épülete volt. 1946: költöztek át a Katona J. u. ált. isk. épületébe. - A bencés tanárok esti tanf-ot vezettek a gyári munkások részére, akik a pestszentlőrinci áll. gimn-ban tettek magánvizsgát. Tanítottak a Weiss Manfred gyár esti gimn-ában és a Felsőfokú Iparisk-ban. 1948. VI. 16: az államosítás után lpászt-ként helyezkedtek el, de Csepelen csak XI. 19-ig maradhattak. A gimn. az államosítás után is megtartotta Jedlik Ányos nevét. Sz.Fl.

Mészáros 1988:175. -: A bpi és csepeli bencés gimn-ok. Pannonhalma, 1994.