🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat
következő 🡲

Jó és Olcsó Könyvkiadó Társulat, 1848. máj. 1.-1852. aug. 2.: →Fogarasy Mihály alapította katolikus könyvkiadó Pesten erkölcsösen szórakoztató, vallásra nevelő, olcsó, népnek szóló irodalom terjesztésére. - A ~ eszméje 1842 karácsonyán fogant meg az alapítóban. A tárgyalások elhúzódtak, s a jóváhagyást a felelős független m. min. adta meg. Első elnöke →Károlyi István gr., alelnöke az alapító volt. Működése 1848. XII. 11-1850. VI. 18: szünetelt. 1852. VIII. 2: feladatkörét kiterjesztették az egész kat. irod-ra, és fölvette a →Szent István Társulat nevet. - Kiadványai: 1848: J. Hirscher: Javaslat a positiv kerség sikeres ápolása iránt. Ford. Mészáros Imre. - Imádságok. M., ném. és tót nyelven. - Szabó Imre: Tanácsadó a falusi nép számára. Ném-ül is. - Katholikus Néplap (1848-66). - Keresztény Naptár (1848-61). - 1850: Fábián Ambrus OSB: A kat. egyh. tört. a középtanodai ifj. számára. - Jubileumi ima. M., ném. és tót nyelven. - A kerség eredményei. Fr-ból ford. Schreiber László. - Kovács I.: Korkérdések. - Nogall János: Kalauz a ker. hitéletre és istenességre. - Pázmány Péter imádságos kv-e. Jav. és toldalékkal ellátta Fogarassy Mihály. - Róder Adolf: Bibliai történetek kisebb gyermekek számára. (1851: ném-ül és tótul) - Szabó Imre: A zsöllér-leány. 1-2. köt. - Zimmermann Jakab: M. nyelvtan az elemi és reálisk-k használatára. - 1851: Ker. katholika tudomány, azaz esztergomi katekizmus. (1852: ném-ül és tótul) - Manzoni: A jegyesek. Ford. Mészáros Imre. - Nogall János: Gyónási és áldozási ájtatosság gyermekek számára. Ném-ül is. -: Szt kilenced a Bold. Szűz szeplőtelen szt Szívének tiszteletére. - Némafi: Erkölcsi beszélyek. - Schlőr Alajos: Vita Sancti Caroli Borromaei. - Szabó Imre: Az elveszett fiú. - Szabóky Alajos: Magyar ABC és első olvasókv. - Veuillot L.: Róma és Lorettó. 1-2. köt. Ford. Gyurits Antal. - Vezerle Gáspár: Ker. erkölcstan. - 1852: Bibliai történetek középkorú gyermekek számára. - Bibliai történetek nagyobb gyermekek számára. - Desduits: Az ember és a teremtés. Ford. Gyurits Antal. - Goffine: Oktató és épületes könyve. Ford. a Pázmáneum növendékei. - A szt gyermekség társulatának alapszabályai és imádságai. - Tóth Károly OFM: Az istenfélő gyermek. (Ném-ül is) 88

Erdősi 1923.