🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > János, XXII.
következő 🡲

János, XXII., Jacques Dueze (Cahors, Fro., 1245.-Avignon, 1334. dec. 4.): V. Kelemen utódaként 1316. VIII. 7-1334. XII. 4: pápa, az →avignoni fogságban a 2. - Szoros kapcsolatban volt az Anjou-házzal. Toulouse-ban mindkét jog prof-a. 1300. II. 4: Fréjus pp-e. 1308: II. Károly kancellárja. 1310. III. 18: Avignon pp-e. 1312. XII. 24: bíb. - Több mint 2 é. széküresedés után Lyonban választották meg, miután megígérte, hogy visszatér Rómába. Ehelyett Avignonba tette át a székhelyét, s intézkedéseivel megszilárdította az avignoni fogságot. Nagyszerű jogász és szervező volt, ezért tudta annyira megerősíteni a kúriaközpontú egyh. kormányzatot. Pápasága előkészítője lett a →konciliarizmusnak, a →nyugati egyházszakadásnak és távolabbról a →reformációnak is. A ném. trónviszályban Bajor Lajos ellen foglalt állást, majd trónrakerülése után (ur. 1314-47), mivel Lajos nem járt a kedvében, 1323: üresnek nyilvánította a ném. trónt, 1324: megfosztotta a tróntól és kiközösítette Lajost. Ő válaszként ~t a →fraticellivel szembeni magatartásáért eretnekséggel vádolta és 1324. V. 23: sachsenhauseni nyilatkozatával egyetemes zsin-hoz föllebbezett. Ellentétüknek irod. visszhangja is támadt (Augustinus Triumphus ~, Páviai Marsilius Lajos oldalán). ~ 1327: megfosztotta Lajost minden birtokától, ő pedig még ebben az évben bevonult Rómába, Sciarra Colonnával cs-rá koronáztatta magát, ~t letette és V. Miklós személyében ellenp-t állított. - ~ 1326: elítélte Petrus Olivi írásait, 1329: →Eckehart mester 26 tételét. A szegénységi vitába való beavatkozásával megszilárdította a ferences r. helyzetét. Az →istenlátásról vallott fölfogását halála előtt visszavonta, de alkalmat adott ellenfeleinek, hogy eretnekséggel vádolják. A p. udvar pénzügyeit, ügyvitelét, a javadalmak és hiv-ok betöltését megújította. 1324: kiadott Docta Sanctorum Patrum konst-ja az első egyházzenei p. megnyilatkozás. - ~ adószedői 1317. X-1320. III. és 1332/37: szedték a →pápai tizedet Mo-on, melynek fönnmaradt jegyzéke fontos tört. forrásunk. Károly Róbert (ur. 1308-42) kívánságára ~ 1332. VI. 1: a beszedett tized egyharmadáról lemondott a kir. javára. - ~ erősítette meg 1317: Martini Péter OP raguzai, Szántói Benedek raguzai érs-et, VII. 4: Péter OP boszniai pp-öt, VIII. 15: László OFM kalocsai érs-et, 1318: Lőrinc váci, Ivánka váradi, János nónai, 1320: Bálint makáriai, Fafogna Crisogonus szebenikói, II. 15: Lampredius traui, VII. 1: Szécsi András erdélyi pp-öt, 1321: Butuanei János zárai, X. 2: Piast Boleszláv esztergomi, 1322: Feretranói Lőrinc raguzai érs-et, András nándorfehérvári, Telegdi Csanád egri, VIII. 21: Corvoi Jakab zágrábi, 1323: Henrik veszprémi, VI. 22: Zárai István fárói pp-öt, 1324: Balianus spalatói, Tamás raguzai érs-et, 1325: Musculus András szkardonai, 1327. IV. 16: Kaboli László zágrábi, 1328: Natalis nónai, Piast Meskó nyitrai, György nónai, IX. 22: Lukács OSB fárói pp-öt, X. 23: Lucari Domokos spalatói érs-et, 1329: Rudolf OP váci, Báthori András váradi, 1330: Dörögdi Miklós egri, IV. 22: Pál OESA nándorfehérvári pp-öt, IX. 17: Telegdi Csanád esztergomi érs-et, 1331. X. 24: Vasvári Vid milkói, 1332. III. 29: Piacenzai Jakab csanádi, VI. 3: Bonifác OFM korbáviai, 1333. I. 4: János OESA zenggi pp-öt, 1334. II. 20: Matafari Miklós zárai érs-et, IV. 26: Piast Meskó veszprémi, V. 11: Vasvári Vid nyitrai, VI. 16: Gergely szerémi, IX. 16: Gebennai János OP tinnini pp-öt. - Utóda 1334. XII. 20: XII. Benedek. T.J.

LThK V:992. - Mondin 2001:323.