🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > istenélmény
következő 🡲

istenélmény: Istennel való találkozás, →Isten jelenlétének megtapasztalása. - 1. Hitelessége. Az ~ alapja, hogy Isten a műveiből a →természetes ész világosságánál megismerhető (→Isten megismerhetősége). Mivel azonban ebben a világban →istenismeretünk nem lehet tökéletes, csak →tükör általi (vö. 1Kor 13,12), ezért az ~ valódiságának megítélése mindig óvatosságot, alázatot és nagy →önismeretet igényel. A teljesen vétlen és nem tudatos öncsalástól a tudatos megjátszásig széles skálája van az ~nyel kapcsolatos tévedésnek. Ezért az ~t nem szabad hajszolni, nem feltétlen kísérője a kegyelmi életnek. A ker. élet elsősorban →Krisztus követése: épp ez az egyik megkülönböztető jegye az ~t célként hirdető szektákhoz és ezoterikus mozgalmakhoz képest. Krisztus követése az Isten országának keresése, az ~t pedig, ha Isten megadja, e keresés ajándékaként kell fogadni (vö. Mt 6,33; Lk 12,31). - 2. Az ~ jelentkezhet az érzelmek (szomorúság, boldogság, lelkesültség stb.), az értelem v. a misztika ter-én. Az értelem síkján az ~ a →világosságból és →megértésből következik, mely belső békével és örömmel jár. Az ~ rendkívüli kegyelem is lehet: →eksztázis, →látomás. - 3. Az ~ alkalmai. a) vallásos cselekedetek. Istennel legbiztosabb módon az →imádságban, a liturgikus cselekményekben, főként a →szentáldozásban és a szentségek vételében, a →szentírásolvasásban stb. lehet találkozni. Isten azt is megengedi, hogy e cselekedeteket ne kísérje ~. Ugyanis nem maguk az imaszövegek, szert-ok és cselekmények az ~ okai, hanem Isten, akihez és akiről e cselekedetek szólnak, és aki minden ~ nélkül is jelen lehet a lélekben. Ha megengedi, hogy az ~ elmaradjon, ezt azért teszi, hogy próbára tegye és a próbához szükséges erő megadásával erősítse a lelket a tiszta, azaz feltételek nélküli szeretetben. - b) A természet szépsége és félelmetes ereje révén az ember nemcsak titokzatos és rejtett háttérként sejti meg Istent, hanem a látható dolgokban szinte megérintheti a láthatatlan Teremtőt (vö. Róm 1,20; Zsid 11,3). - c) A művészeteknek, s főként a zenének nagy szerepe van az ~ megszületésében. Ezért nagyon fontos a lit-ban a szentírási szövegek értelmes, szép, tagolt felolvasása és az Istent méltó módon dicsérő →egyházzene (→népének). - d) A →felebaráti szeretet különleges területe az ~nek, mert a másik emberben megtapasztalt jóság, bölcsesség, erő stb. Isten ajándéka. - e) Indirekt módon az Istent kizáró, sőt vallásellenes megnyilvánulások is elvezethetnek ~hez (v. legalábbis →istenkereséshez), pl. a kiábrándulás és a rosszból való menekülés által. **

Schütz 1993:160.