🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > I > Irgalmas Nővérek
következő 🡲

Irgalmas Nővérek, Szeretet Leányai, SZL, Puellae Charitatis, Filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul Societe, Filiarum Caritatis Sancti Vincentii a Paulo, Páli Szt Vince Szeretet Leányainak Társulata: női szerzetes kongregáció. - 1633: Párizsban alapította Páli Szt Vince szegények és betegek gondozására. Az alapításban segítette őt Marillac Szt Lujza. Az alapító kezdetben 4 vidéki leányt adott segítségül a korábban alapított Szeretet Hölgyei Testvérület mellé, s mikor egyre többen jelentkeztek a karitatív munkára, önálló kongr-t formált belőlük. Elsősorban az otthon fekvő, szegény betegekre volt gondjuk, később kórházakban is dolgoztak, kisgyermekek oktatásával, talált gyermekekkel is foglalkoztak. Az öregek, elmebetegek, gályarabok között is tevékenykedtek. 1655: a párizsi érs-től, 1668: IX. Kelemen p-tól (ur. 1667-69) nyertek jóváhagyást. A kongr. fő elöljárója a →lazaristák ált. főnöke. - A nővérek évenként újítják fogadalmukat. Eleinte Fro-ban, a 19. sz: az egész világon elterjedtek. Mint az orsolyiták, az ~ is országonként önálló kongr-kat alkotnak. A legnépesebb női szerz. kongr. Rózsafüzérükön Szt Benedek-érmet hordanak (→Benedek-pajzs). - Mo-ra a grazi tart-ból érkeztek. Első házukat Széchenyi Franciska grnő alapította 1852: Pinkafőn (Vas vm.). 1853: a pesti Terézvárosban kezdték meg szolg-ukat. Az önálló m. tart. közp. háza 1905: Bpen, a XI. Nagyboldogasszony (1999: Ménesi) u. 27. alatt volt. - Elsősorban a betegápolással és a szegénygondozással szolgáltak, de Marillac Lujza példáját követve egyre nagyobb számban vettek részt az oktatásban, nevelésben is. Betegszolgálatot végeztek az angyalföldi és a lipótmezei elmegyógyintézetben, a gyógyíthatatlan betegek Irgalomházában, a Vakok Intézetében, a Honvéd-, MÁV-, Rendőr- és Szt János Kórházban, a Stefánia gyermekkórházban, az Üllői úti klinikákon, vidéki kórházakban. Egri kórházukat a Társulat építette és szerelte föl. Sajátos missziót teljesítettek a márianosztrai női fegyintézetben: házi-, kézi-, kerti munkára tanították a foglyokat, írni-olvasni az írástudatlanokat, segítették őket emberi méltóságtudatuk visszaszerzésében. - Iskoláik behálózták az országot: tanítónőképzőt vezettek Bpen és Pápán, óvónőképzőt és ipari leányisk-t Bpen, 10 polg., 48 elemi isk-t s több árvaházat. Ranolder János veszprémi pp. 5 isk-t létesített a Dunántúlon, ezeket az ~re bízta (Kaposvár, Keszthely, Pápa, Tapolca, Veszprém). Legnagyobb hírnévnek a Bp. IX. ker. →Ranolder Intézet örvendett kiemelkedő pedagógusaival, →Csorda Romana nővérrel és a Kodály-tanítvány Andor Ilonával. A nagyváradi tartományhoz 15 helység intézményei tartoztak. - 1877: 36 házban 286, 1910: 121 házban 2218, 1930: 74 házban 1379, 1950: 71 házban 1451 nővér élt. - 1944: anyaházukban 50 zsidó felnőttnek és 150 olyan gyermeknek adtak menedéket, akiknek szüleit már elhurcolták. A zárdában rejtőzők mind túlélték a nyilas uralmat. - 1950: a m. tart-t 1421 Szeretet Leánya alkotta, 91 helyen teljesítettek betegápoló és gyermeknev. szolg-ot. A feloszlatás után sokan polg. ruhában folytatták kórházi szolgálatukat, legtöbbször alacsonyabb beosztásban, kevesebb fizetéssel, létbizonytalanságban. - Nevelési intézményeik az 1940-es években: Bp., VI. Próféta u. 1-3.: Szt Teréz int. (óv., el., polg. isk, keresk. szaktanf.); VIII. Nap u. 33.: Simor Int. (bölcsőde, óv., el. isk.); IX. Thaly K. u. 23.: Ranolder Intézet; I. Gellérthegy u. 7.: óv., el. isk. internátussal; III. Szentlélek tér 10.: Szt Lujza Int. (óv., el., polg. isk., óvónőképző); Adony: óv., el. isk.; Alsószemere: el. isk.; Bakóca: óv., el. isk.; Bonyhád: el., polg. isk.; Budaörs, Csákvár: óv., el. isk.; Dunaföldvár: el. isk.; Esztergom: →Szent Margit Leánygimnázium; Szt Szív Otthon, óv., napközi otthon; Fót: óv., el. isk.; Gelse: óv.; Gyula: el. isk.; Gyöngyös, Kaposvár: óv., el. isk.; Kál: óv.; Keszthely: óv., el., polg. isk.; Kéthely, Lengyeltóti, Mesztegnyő, Mihályi, Mosdód: óv., el. isk.; Moson: óv.; Nagymaros: polg. isk.; Nagymányok, Németboly, Paks: óv., el. isk.; Pápa: óv., el., polg. isk., tanítónőképző; Pécel, Perkáta, Pincehely: óv., el. isk.; Polgárdi: el. isk.; Regöly, Sárvár, Szeged: óv., el. isk.; Szekszárd: óv.; Szentendre: óv., el., polg. isk.; Szécsény: el. isk. internátussal; Szob, Tapolca, Tápiósáp, Tata: óv., el. isk.; Törökszentmiklós: el. isk.; Vác: óv., el., polg. és f. keresk. isk.; Várpalota: óv., el. isk.; Veszprém: óv., el., polg., iparisk. keresk. szaktanf.; Zalaapáti: óv., el. isk. - Egyéb működési helyeik: Bp., III. San Marco u. 50.: Irgalomház (gyógyíthatatlan betegek ápolása); VI. Podmaniczky u. 111.: MÁV-Kórház; VIII. Üllői u. 26.: egy. klinika; Üllői u. 78.: Stefánia-gyermekkórház; VIII. Mosonyi u. 9.: toloncház, rendőrkórház; IX. Knézits u. 14.: Erzsébet-kórház; XII. Hieronymi u. 1.: Új Szt János-kórház; XII. Hidegkúti u. 72.: Elmegyógyint.; XIII. Róbert K. krt. 44.: Katonai kórház; XIII. Róbert K. krt. 82.: Elmegyógyint.; XIV. Ajtósi Dürer sor 39.: József nádorról nev. Vakok Intézete; Székesfőváros (kamaraerdei) Szeretet-otthona; Eger: Szt Vince-kórház; Gyula, Ipolyság, Kaposvár, Keszthely: kórház; Klotild-liget: beteg ~ üdülőotthona; Kőszeg: kórház; Márianosztra: Kir. Orsz. Női Büntetőint.; Nagykanizsa: kórház; Nagytétény: Fehérkereszt árvaház; Pápa: szegényház; Pécs: egy. klinika, Matessa árvaház, megyei árvaház és szegényház; Recsk: üdülőház; Rimaszombat: kórház; Szeged: városi szeretetotthon; Szekszárd: árvaház és kórház; Székesfehérvár: árvaház, szegényház; Szombathely, Tapolca, Újpest, Veszprém: kórház. - 1989: aki még tehette, azonnal visszatért a betegágy mellé. Létszámuk 1950: 1500 fölött, 1995: 240, 2006: 180. Tapolcán óvodát, Recsken árvaházat, Pécelen ált. isk-t vezetnek, Törökszentmiklóson öregek napközijében, Egerben (volt kórházukban) a betegápolásban segédkeznek. Anyaházuk: Bp., 1118 Ménesi út 27. r.k.

Imádságok és áhítatgyakorlatok ... Depaul Szt Vince szeretet leányainak (~) használatára. Ford. fr-ból. Bp., 1922. - LThK X:796. - Pilinyi 1943:267. - MEN 1948:318. - Puskely I:388.