🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > hittankönyv
következő 🡲

hittankönyv: a →hitoktatás célját szolgáló, annak vezérfonalát képező mű. Hagyományos formája a →katekizmus. - Lehet egyszerűen jóváhagyott (vö. 827.k.) v. az illetékes egyh. hatóságtól az egyhm. hivatalos használatára bevezetve. A csupán jóváhagyott, de hivatalos használatra be nem vezetett ~ek a pléb. és isk. hitoktatásban csak segédanyagként használhatók, főtankv-ként nem. - Mivel a pp. részegyháza vonatkozásában „isteni rendelés folytán” a hit tanítója (vö. 375.k. 1.§), egyhm-je számára ~et adhat ki, még akkor is, ha a →püspöki konferencia keretében már hozzájárulását adta egy országos ~ kiadásához is. - A püspöki konferencia kiadhat ter-e számára ~et a Kléruskongregáció előzetes jóváhagyásával (vö. 775.k. 2.§). Utóbbi akkor is szükséges, ha „konzultáció” céljából történik a kiadás. Országos ~ kibocsátása a jelenlegi jog szerint kísérletként nem engedhető meg, ám szűkebb körű kísérletek a kiadás előtt lehetségesek. - A 20. sz. jelesebb ~-szerzői: →Aubermann Miklós, →Demény Dezső, Demkovits Ágoston, →Fonyó Pál, →Gerely József, →Hamvas Endre, →Jandik József, →Magdics Ignác, →Marczell Mihály, →Pokorny Emmanuel, →Schütz Antal, Titz Antal, Uhlyarik Jenő. E.P.