🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > himnológia
következő 🡲

himnológia: a →himnuszköltészet filológiai és történeti kutatáson alapuló tudománya. - 1. A ~ a kk-ban. A ~ kezdetét Sevillai Szt Izidor összefoglalása jelenti (De officiis Ecclesiasticis II, 6), melyben a →himnuszt Dávid kir-tól eredezteti, és tört-ét Poitiers-i Szt Hilariusig vezeti, akit az első →himnuszköltőnek tart. Szt Ambrus méltatásába ágyazza a himnusz definícióját (PL 83, 743). →Hrabanus Maurus átvette Izidor megállapításait. →Walahfrid Strabo kibővítette Izidor munkáját, és a szerzők között föltűnik nála →Prudentius és →Beda Venerabilis is. →Durandus Mendei 1291: Rationaléjában átvette a korábbi hagyományt, de koráról nem adott körképet. - 2. A középkori himnuszmagyarázatok. A ~ részét képezik a főként 15. sz. Aurea Expositio Hymnorum, Compendiosa Hymnorum Expositio és a hasonló c-ekkel terjesztett kommentárok. 1960: még földolgozatlan volt a nyomtatásban megjelent magyarázatok kz-os forrásvilága, ezért nem látható, hogy milyen kiterjedésű hagyományt dolgoztak föl a szerzők. - 3. A 16. sz. gyűjtemények. A még kk. hatás alatt álló szerzők részben kommentált himnuszgyűjt-eket adtak ki, s már törekedtek átfogó megállapításokra. Többek között J. Wimpfeling: Hymni de tempore et de sanctis. Strassburg, 1519; Jodocus →Clichtoveus: Elucidatorium ecclesiasticum. Párizs, 1515; Georg Fabricius: Poetarum veterum ecclesiasticorum opera. Bázel, 1564. - Fontos himnuszgyűjt-t adott ki a prot. Lucas Lossius: Psalmodia. Wittenberg, 1561. - 4. A 19. sz: alapozták meg a tud-os ~t, mely 1850 k. a legfontosabb himnusz-kéziratok föltárásával kezdődött és hozzásegített a ker. múlt új megértéséhez. Az alapvetés Hermann Adalbert Daniel 5 köt-es műve, a Thesaurus Hymnologicus (Lipcse, 1841-55). - Értékes F. J. Mone műve: Lateinische Hymnen des Mittelalters. 1-3. köt. Freiburg im Breisgau, 1853-55. - Kisebb ter-ek himnuszaival foglalkozik U. Chevaliers: Repertorium Hymnologicum. Leuwen, 1892-1921. A ~ összefogására alapította G. M. →Dreves az Analecta Hymnicát, mely befejezetlenül maradt kísérlet az összes kiadott himnusz esztétikai értékelésére. - A prot. liturgiatud-ban a ~ az egyh. ének tudománya. **

LThK V:568.