🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > hegyaljai fölkelés
következő 🡲

hegyaljai fölkelés, 1695. szept.-1697.: népmozgalom, melyet a császári csapatok rablásai és a protestánsok üldözése váltott ki. - Esze Tamás tarpai jobbágy és Kis Albert kuruc hadnagy szegénylegényekkel a nagybányai hegyekbe vonultak vissza a túlerő elől, s Thököly hűségére eskették a parasztokat. 1696. IX. 20: Barkaszóra (Bereg vm.) érkeztek, s folytatták a szervezést, amiért 1697 tavaszán →Károlyi Sándor, Szatmár vm. főispánja elfogatta őket. VI. 30: az újhelyi (Zemplén vm.) vásáron a szegénylegények megtámadták a sokadalmat vámoló, fosztogató császári katonaságot. VII. 1: Tokaji Ferenc kuruc hadnagy, Kabai Márton ref. prédikátor, Szalontai György végardói (Zemplén vm.) bíró vezetésével éjszakai rajtaütéssel bevették Tokaj és Patak várát, ném. őrségét levágták. Tokaj Bajusz Gáspár vezette m. helyőrsége a fölkelők mellé állt. Csatlakozásra szólították a nemeseket, vezérüknek II. Rákóczi Ferencet próbálták megnyerni, aki családjával együtt Szerencsről Bécsbe menekült. A ~ ellen a tör. határról 3 lovas és 1 gyalogezredet, a Vág mellől 5.000 vértest indítottak el és nemesi fölkelést hirdettek. VII. 6: és 11: a harangodi mezőn (Zemplén vm.) a kurucok veresége után I. Lipót (ur. 1657-1705) VII. 12: a hűséget fogadóknak büntetlenséget, a fölkelés vezérei kézrekerítőjének 1000 tallér jutalmat ígért. VII. 17: a császáriak elfoglalták Tokajt, VII. 23: Patakot, egy csapat VIII. 5: letette a fegyvert. Akik tudtak Máramaroson keresztül Moldvába menekültek, Szalontai eltűnt, árulással elfogták Tokaji Ferencet, aki Kabaival együtt Bécsben börtönben halt meg. T.E.

Horváth VI:265. - Benczédi László: A hegyaljai kuruc felkelés 1697-ben. Bp., 1953. - MTK II:519.