Magyar Katolikus Lexikon > H > házasságkötés


házasságkötés: →házassági köteléket létrehozó jogi cselekmény, melyet rendes körülmények között követ a →házasság elhálása (→esküvő, →lakodalom). - 1) Az egyh. ~ érvényességének feltétele a kánoni forma (→házasságkötés formája). - 2) A ~ helye. A jog aszerint állapítja meg a kívánalmakat, hogy kik a házasságkötő felek. Két kat. v. egy kat. és egy nem kat. ker. között a házasságot a plébániatemplomban kell megkötni, de a →helyi ordinárius v. a plébános engedélyével más templomban v. kápolnában is köthető (1118.k. 1.§). A hatályos jog szerint (eltérően a CIC 1917:1109.k. 2.§-ától) ebből a szempontból már nincsen különbség a szemináriumok, ill. a szerzetesházak kápolnái v. templomai és az egyéb tp-ok v. kpnák között. „Más alkalmas hely”-nek minősülhetnek magánlakások is. - Kat. és meg nem keresztelt fél között a házasságot meg szabad kötni tp-ban is, s más alkalmas helyen is (1118.k. 3.§). - 3) A ~ tényét be kell jegyezni a házassági anyakönyvbe (→házasság anyakönyvezése). - 4) A ~ ideje. A ~nek mint az élet egyik legfontosabb eseményének minden kultúrkörben voltak különösen ajánlott, de tiltott napjai is. Az ókori gör-öknél a ~ ideje a téli hónapok és a holdtölte voltak, a holdfogyatkozás időszakait kerülték. A →Misna szerint menyegzőt nem szabad a hét bármely napján tartani. A kedd mint a teremtés harmadik napja volt a legajánlottabb, mivel a teremtéstörténetben e napon kétszer is elhangzott: „És látta Isten, hogy jó” (Ter 1,10.12). A ker-ek számára a II. Vat. Zsinatig egyh. parancsolat volt, hogy „tiltott napokon menyegzőt ne tarts”, hogy a lakodalom és a házasság elhálása ne essék bűnbánati v. böjti időre. Mo-on hagyományosan tiltott idő volt ádvent első vasárnapjától vízkereszt oktávájáig, →hetvenedvasárnaptól →fehérvasárnapig, a →keresztjáró napok vasárnapjától a pünkösd utáni első vasárnapig. 1968 u. a tiltott idő megszűnt, de a józan liturgikus érzék bizonyos napokon kerüli az ünnepélyes ~t. - 5) A keleti egyházjogban: A házasságot a parókiális tp-ban v. a helyi hierarcha v. helyi parókus engedélyével más szent helyen kell megkötni; egyéb helyeken azonban csak a helyi hierarcha engedélyével lehet megkötni. A ~ idejét illetően a tulajdon saját jogú egyh. részleges jogában foglalt szabályokat kell követni (838.k. 1-2.§). - A nők 2000: átlagosan 26, a férfiak 29 éves korukban házasodnak Eu-ban, kb. 5 évvel később, mint 1980 k. (ugyanez a fr. nők esetében 1980: 23, 2002: 28, a férfiaknál 1980: 25, 2002: 30; a sp. nőknél 1980: 23/24, 1999: 28, a férfiaknál 1980: 25/26, 1999: 30). Az adatok nagyjából egész Eu-ra érvényesek. Részben ezzel is magyarázható a születések alacsony száma. E.P.-**

Péterffy I:205. - CCEO 1990. - Erdő 1991:458. - L'Osservatore Romano (heti ném. összefoglaló) 2003. IX. 26:9.