🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > három
következő 🡲

három (gör. treisz, tria, lat. tres, tria): a természetes számsor egész száma (3) a →kettő (2) után. - Kezdettől az →élet jelképe (az atya-anya-gyermek hármassága, az élet továbbadása alapján), s mint ilyen a teljesség jelképe. A ffi princípium száma (a nőé a kettő). Az egyszerű népeknél a számolás (1+2=3) felső határa. - A Szentírásban számos ósz-i tört-ben a Szentháromságra utaló jel (Ábrahám és a ~ angyal; Noé fiai; →három bajnok, →három ifjú a tüzes kemencében). Az ÚSz-ben ~ napkeleti bölcs keresi meg a zsidók újszülött királyát (→Háromkirályok). Mária ~ hónapig szolgált Erzsébetnél (Lk 1,56), ~ nap után találta meg a →tizenkétéves Jézust a tp-ban (Lk 2,46). Kijelentése szerint Jézus ~ nap alatt építi föl a lerombolt tp-ot (Mt 16,61; Mk 14,58). A →harmadik óra Jézus →megfeszítésének ideje (Mt 15,25). Amint Jónás ~ nap és ~ éjjel volt a hal gyomrában, Ő ~ nap és ~ éjjel volt a föld szívében (Mt 12,40). Péter ~szor tagadta meg Mesterét (Mt 26,34; Lk 22,61); a föltámadt Jézus ~szor kérdezte tőle: „Szeretsz engem?”, és ~szor ismételte: „Legeltesd bárányaimat!” (Jn 21,15-18). Többször szerepel a kettővel azonos tartalommal: Ahol ketten v. hárman összegyűlnek Jézus nevében, Ő ott van közöttük (Mt 18,20). A bizonysághoz két v. ~ tanú szükséges (Mt 18,16; Zsid 10,28; 1Kor 14,29; 2Kor 13,1; 1Tim 5,19). - Pál (Saul) ~ napig nem látott az Úrral való találkozás után (ApCsel 9,9). ~ fő erény van, köztük legnagyobb a szeretet (1Kor 13,13). Hárman tanúskodnak, és a Lélek, a víz és a vér tanúsága egy (1Jn 5,7). A világ ~ kívánsága (szemek kívánsága, test kívánsága, élet kevélysége) eltávolít az Atya szeretetétől (1Jn 2,16). A →mennyei Jeruzsálemnek minden égtáj felé ~ kapuja van (Jel 21,13). - Ikgr. A 9-15. sz. műv-ében igen gyakran megjelenített →szám: a teljesség, a sztség, a tökéletesség, az egész száma. A kk-ban alig van kép, melyen a ~ ne szerepelne. A →háromszög (benne →Isten szeme), a háromlábú, háromszögletes asztalka, a templomok ~ ablaka →Szentháromság-szimbólum. Ha tömjéntartó →navicula (a hit jele) van rajta, azt jelenti: hiszek a Szentháromság egy Istenben. A →filozófiát a →Hortus deliciarumban a →hét szabad művészet központjában ~ fejjel ábrázolják (→három arc). Kedvelt ábrázolás-típus a Bölcsesség ~ leányával (→hit, remény, szeretet). A →három élő, három holt az élet és halál kapcsolatára utal. **

Lipffert 1976:119, 146. - Sachs 1980:372. - KML 1986:282.