🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Huszka
következő 🡲

Huszka József (Kiskunfélegyháza, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1854. nov. 20.-Bp., 1934. márc. 31.): rajztanár. - A középisk-t Szegeden és Szarvason végezte, 1873: a műegy. hallg-ja lett, majd átlépett a rajztanárképző int-be, ahol okl-et szerzett. Désen polg., Zentán gimn., Sepsiszentgyörgyön polg. isk. tanár; itt népr-zal és művészettört-tel foglalkozott. Külf. ösztöndíjat kapott a díszítőműv. tanulmányozására. 1891: a bpi piar. gimn. tanára, s a m. díszítőműv. fejlődéstört-ét kutatta. Kk. tp-okban falfestményeket fedezett föl, melyeket lemásolt és ismertetett. A m. népi díszítőműv-et az indiaival, a perzsával s a turáni népekével rokonította. 1915: a SZIA III. o-a tagjává választotta. - M: M. díszítési motívumok a Székelyföldön. Sepsiszentgyörgy, 1883. (Klny. Székely Nemz. Múz. Értes-je) - M. díszítő styl. Bp., 1885. - Teremtsünk igazán m. műipart. Sepsiszentgyörgy, 1890. - Székely ház. Bp., 1895. - M. ornamentika. Uo., 1898. (Klny. M. Mérnök és Építész Egyl. Közl. Ném-ül: Magyarische Ornamentik. Ford. Semayer Vilibáld. Uo., 1900) - Tárgyi ethnográfiánk őstört. vonatkozásai. Uo., 1898. - Rajzoló geometria. 4 rész 3 köt-ben. A gimn. 1-4. o. számára. Uo., 1902-03. - Az istenfa. Uo., 1908. (Klny. M. Mérnök és Építész Egy. Közl.) - A m. turáni ornamentika tört. Uo., 1930. - Munk. volt a Pallas nagy lex-nak és a Révai nagy lex-nak. - Betűjegyei: f.; H.J. 88

Pallas IX:505. (*nov. 22.); XVII:759. - Szinnyei IV:1463. - Vajda 1900:55. - Kalmár 1907:26; 1910:31. - Irodt. 1934:105. - Rajzokt. 1934:9. (Holló Károly) - ML 1935. I:483. (*nov. 22.); 1966. II:429. (*nov. 22.) - Deák 1942:191. (†ápr. 4.) - Gulyás 1956:569. - MÉL I:764. - MNL II:613. - Gulyás XIV:808.