🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Homokkomárom
következő 🡲

Homokkomárom, Zala m.: 1. plébánia a veszprémi egyhm. nagykanizsai esp. ker-ében, 1 993. V. 31-től a kaposvári egyhm-ben. - Az ősi Humukcamar község mellett 1360: a pálosok, a tör. pusztítás után 1720 k. a ferencesek települtek le. A Koblenz vidékéről jött ném. telepesek 1722-44: építették a Kisboldogasszony tp-ot, melyet 1878: és 1939-41: fölújítottak, freskókkal díszítettek. A pléb-t 1755: alapították újra, 1912 óta egyhm-s papok gondozzák. 1980: a veszprémi ppség fölújíttatta a tp. külsejét. Org-ját (2/9 m/r, op. 1231.) 1941: az →Angster gyár építette. Kegyura 1880: Batthyány Gusztáv hg. - Filiája 1992: Fűzvölgy. - Lakói 1840: 189 r.k., 10 izr., 12 egyéb vall., össz. 211; 1910: 347 r.k., 6 izr., össz. 353; 1940: 376 r.k., össz. 376; 1944/45: →malenkij robotra hurcoltak 19 ffit, 5 nőt; 1983: 253 r.k., össz. 694; 1990: össz. 218. - 1948: 1 tanerős r.k. ált. isk-jában 71 tanuló. - 2. Szűz Mária-búcsújáró hely. 1722: az új tp. alapjainak ásása közben a fák gyökerei közül 40 x 60 cm nagyságú 17. sz., karján a kis Jézust tartó Szűz Mária-kép (→Pelagonitissza) került elő teljes épségben. Ősképe Albrecht Dürer 1512: készült Körtés Madonnája (Bécs, Kunsthistorisches Museum). A festett üvegkép alkotója ismeretlen. Mint üveg kegykép egyedülálló a mo-i kegyképek között. - A kultusz másik forrása Szt Félix ereklyéje, melyet →Koptik Odó celldömölki apát közbenjárására XIV. Benedek p. (ur. 1740-58) küldött 1740: a kegyhelynek. 1751. VI. 2: pünkösd harmadnapján helyezték el a főoltáron, a kegykép alatt üvegkoporsóban. - Az 1751-86: a csodákról vezetett jegyzőkv. (mirákulumos kv.) tanúsága szerint a zarándokok 20-60 km-es körzetből, Zala és Somogy vm-ből jöttek. Főbúcsúi ekkor Pünkösd, IX. 8. és Szt Félix ünnepe; később Kisboldogasszony ünnepe és az azt követő vasárnap, fogadalmi búcsúja Pünkösd vasárnap. - Az 1980-as években a veszprémi egyhm. engesztelő tp-a lett, a zarándokok minden hó 13-án az egész ország ter-éről látogatják. **

Genthon 1959:138. - Aggházy II:118. - VEN 1975:187; 1992:66. - Ethnographia 1982:269. (Tüskés Gábor-Knopp I. Éva: Egy dunántúli búcsújáró hely a 18. sz-ban) - Szenthelyi 1988:72. - Szilárdfy 1994:14.