🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hirsau
következő 🡲

Hirsau, Hirschau, Hirsaugia (Calw mellett, Württemberg): egykori bencés apátság. - A 830: alapított, majd elnéptelenedett apátságot IX. Leó p. (ur. 1049-54) szorgalmazására 1059: alapították újra, 1065: Einsiedelnből népesítették be. 1069-91: Vilmos apát fölvirágoztatta, VII. Gergelytől (ur. 1073-85) 1075: kiváltságlevelet kapott, mely a ktort fölszabadította minden függés alól. 1079: ~i Vilmos csatlakozott a →clunyi reformhoz, és megfogalmazta a Consuetudines Hirsaugiensest, melyben elutasította a hűbériség minden formáját, a kommendátorságot, továbbfejlesztette a laikus testvérek és az oblátus ffiak és nők intézményét. Az ebből fakadt ~i reform új alapítások és meglévő apátságok csatlakozásával sváb, frank, bajor, hesseni, türingiai, ausztriai és elzászi ter-en is elterjedt. Kb. 100 ktor csatlakozott ~hoz, de kongregációt nem alapítottak. Az →invesztitúra-harc idején ~ a IV. Henrik (ur. 1056-1106) elleni egyh. reformmozgalom közp-ja volt. 1150 u. ~ élete lanyhulni kezdett, II. Frigyes apát 1400-28: még egyszer föllendítette. A 16. sz. parasztháború idején kifosztották, Ulrich württembergi hg. prot-sá tette. Helyreállítására 1630: történt sikertelen kísérlet. 1692. IX. 20: fr. katonák lerombolták. - Címét 1815-ig ev-ok viselték. **

KL II:288. - LThK V:381.