🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Himfy
következő 🡲

Himfy Benedek (†1387. aug. 22. előtt): megyéspüspök. - György fia, a Szalók nb. H. Benedek bán rokona. A padovai egy-en jogot hallgatott. Kir. kp., 1359: veszprémi knk. A MA-ban kir. kp., 1360-79: szepesi prép. 1363: megerősítette a Krigen lévő község szabadalmait. 1364, 1366: birtokvitákban említik. Pecsétjének (60x36 mm) képe 1371: szegmensívvel záródó →tabernákulumban lovon ülő, köpenyét koldussal megosztó Szt Márton. Az építmény 2 oldalához mérműves, →vimpergás függelékek csatlakoznak. A fülke fölött oromzat emelkedik: 2 mérműves oromzati elem közé illesztett →baldachin-térben Gyermekét bal karján tartó félalakos Madonna. A képmező alsó csúcsában jobbra lépő szarvast ábrázoló címerpajzs. Körirata gyöngysoros keretben. - 1379. V. 10-VI. 4: vál. és megerősített, 1379. VI. 28-1387. VIII: tényl. veszprémi mpp. és kirnéi kancellár. 1387. III. 31: Székesfehérvárt ~ koronázta m. kir-lyá Luxemburgi Zsigmond brandenburgi őrgr-ot, Mária kirnő férjét, miután az elfogadta az országnagyok föltételeit. Pecsétjének (63x45 mm) képe 1385: fölső részében gazdag oromzattal ellátott építmény. Alul két, diptichonszerűen egymás mellé helyezett, háromkaréjos ívvel lezárt mezőben balra kardot és mérleget tartó Szt Mihály, jobbra köpenyét a koldussal megosztó lovas Szt Márton. Az építmény oldalához keskeny, mérműves függelékek csatlakoznak. A háromkaréjos fülkék fölött emelkedő karcsú, mérműves, fiálés elemekből álló oromzatba boltozatos →baldachintér illeszkedik, benne Gyermekét jobb karján tartó, →Eleusza típusú, félalakos Madonna. A baldachinteret alul pontsoros párkány határolja. A képmező alsó csúcsában 2 címerpajzs közé helyezett futóleveles árkád alatt ~ pp. A pajzsok a pecsétkép közepe felé lépő szarvast ábrázolnak (a Himfi család címere). Körirata gyöngysoros keretben. - Veszprémi széke 1387. VIII. 22: üres, utóda IX. 22: Jánoki Dömötör, a kirnéi kancellárságban 1387. X. 17: Kanizsai János, a szepesi prépságban 1379: János, Boleszló hg. fia. T.E.

Mendlik 1864:50. (32.) (1379: veszprémi pp.) - Gams 1873:386. (1380. II. 22-1387: pp.) - MREW II:XXII. - PanRt III:114. - Pirhalla 1899:56. - Kollányi 1900:66. (azonos lenne az itt említett 1372-76: esztergomi knk. Kusid Benedekkel, aki a veszprémi egyhm. papja (knk-ja) volt?) - Lukcsics 1907:9. (30.) - Eubel I:524. (1380. II. 22: pp.) - Schem. Vesp. 1916:XII. (30.) (1379. VI. 4-†1387. VIII. 22. előttig pp.) - MTK I:229. - Bodor 1984:67. (19.), 53. (61.)