Magyar Katolikus Lexikon > H > Hervay


Hervay Ferenc Levente, OCist (Pozsony, Pozsony vm., 1919. jan. 7.-): tanár. - Pécsett éretts. a ciszt. gimn-ban. 1937. VIII. 29: belépett a r-be. 1944. I. 4: ünn. fog-at tett, V. 16: pappá szent. Bpen 1940-44: tört-földr. szakot végzett. Zircen h. novícmester, kp., házgondnok, gazdaság-vez. 1946: az egri ciszt. ált. isk. és gimn. tanára és a diákotthon vez-je. 1948: az egri Szt Bernát pléb. kp-ja. 1952. V. 15: elbocsátották, fiz. munkás, 1961. II. 6: illegális hitoktatás miatt elítélték. 1963. III: szabadult. Bp-re költözött és tud. munkát vállalt a MTA Kv-tört. Biz-a megbízásából az OSZK-ban. 1981-től a Pp-kari Konf. Egyhtört. Biz-a titkára. 1983-90: kisegítő lelkész a bpi Pozsonyi úti Szt Ágoston-kpnában. 1990. I. 15-1994. VI: zirci apátság házgondnoka. 1993: a r. Szt Bernát Hittud. Főisk-ján az egyház- és rendtört. tanára. - 1940 óta készíti a r. egyetemes tört. adattárát. - Fm: Mo. anyagi kultúrája. Bp., 1938. (Nemzetismeret 2.) - Zirc. Apátsági tp. Uo., 1982. (TKMK 114.) (6. kiad. 1996.) - Repertorium historicum Ordinis Cisterciensis in Hungaria. Roma-Bp., 1984. (Bibliotheca Cist. 7.) - Gregorius Gyöngyösi Vitae fratrum eremitarium ordinis sancti pauli eremitae. Bp., 1988. - Régi mo-i nyomtatványok. Szerk. Borsa Gedeonnal. 1. köt. 1473-1600. Bp., 1971; 2. köt. 1600-1635. Bp., 1983. - Ciszterciek. Szerk. Bp., 1997.  s.k.