Magyar Katolikus Lexikon > H > Herceg


herceg: az uralkodó családjának férfitagja; császári vagy királyi címadományozással a rangban az uralkodó család tagjai után következő legmagasabb rangú főnemes család tagja. - M. hercegi címet tulajdonképpen a legújabb időkig nem adományoztak kir-aink (→hercegség). Mint ném., utóbb osztrák cs-ok a német-római birodalmi, ill. osztrák ~séget adományozták az →elsőszülöttet megillető öröklési joggal (1687: Esterházy Pál nádor, 1764: Batthyány nádor, majd Grassalkovich, Pálffy stb.) 1714: III. Károly a mindenkori prímásnak adta meg a ~i rangot (→hercegprímás). **

Eckhart 1946:200. - MTF I:186.

Herceg Ráfael, Szekcsői Hercegh (†1456. ápr. 28. után): érsek. - A Kőszegieknek Szegcsőre telepített ágából való, apja László, testvérei: Fülöp és Pál. A pécsi egyhm. papja volt, amikor 1444. IV. 18: a boszniai kápt. pp-ké választotta. Hunyadi János ellenezte jelölését, de ~ p. megerősítést nem kérve kormányozta a boszniai egyhm-t. Ezzel egyh. méltóság viselésére alkalmatlan lett, csak a p. mentesíthette. 1447: mint vál. boszniai pp. vett részt a budai ogy-en. 1448. III. 18: megerősített boszniai pp., ekkor már megpróbált a kalocsai érs. székre kerülni, 1450. VIII. 31: erősítette meg a p. kalocsai érsségét, de a bullát csak 1454: kapta meg. (Fügedi E. szerint 1453: v. 1454: érs.) Nem volt képes rendezni a főegyhm. zilált ügyeit. Életmódja és vagyonkezelése miatt 1454: vizsgálatot indítottak ellene. - Utóda a boszniai széken 1451: Gathali Fülöp, a kalocsain 1457. II. 25: Várday István. T.E.

Schem. B–D–S. 1856:6. (22.) (s.v. Stephanus); 1900:17. (20.) - Mendlik 1864:79. (s.v. Zékcheői Herczeg; 1450-55: kalocsai érs.) - Gams 1873:369. (23.), 372. (1450-56: kalocsai érs.) - Fraknói 1895:540. - Hodinka 1898:91. (23.) (utóda 1451. III. 17: Mihály) - Schem. Col. 1898:8. (1450-55: érs.); 1942:17. (45.) - Érdújhelyi 1899:17. - Eubel II:122. (1448. III. 18: boszniai pp.), 147. (1450. VIII. 31: érs.) - Tört. Szle 1965:488. (Fügedi E. szerint 1433-50: volt boszniai pp.)