🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Havas
következő 🡲

Havas János, SJ (Budajenő, Pest vm., 1908. ápr. 2.-New York, USA, 1994. szept. 9.): misszionárius, egyetemi tanár. - Kecskeméten és Esztergomban tanult, ahol 1929: tanítói okl-et szerzett. Beiratkozott a szegedi tanárképző főisk-ra, ahol megerősödött benne a missziós hivatás. 1930. IX. 5: belépett a r-be. 1936. II. 24: kapta meg Rómából a missziós küldetést. 1943: a tamingi misszióban (Kína) szolgált. 1948 u. a New York-i University Fordham hallg-ja, majd előadója. Az 1970-es években az aurisville-i Szt Szív lelkigyakorlatos ház lelki ig-ja. T.E.

Miklósi 1936:120. - Pilinyi 1943:260. - Cat. SJ 1949:53. - Bölöny 1982:123.


Havas Imre (*Titel, Bács-Bodrog vm., 1900. febr. 8.): orvos, cserkészvezető. – A PPTud.egy-en 1924. VI. 7: orvosdrrá avatták. Szegeden telepedett le, ahol 1926: ker. tiszti orvos, majd főorvos. 1941: a Belügymin-ban, 1943: az Orsz. Közegészségügyi Int-ben közegészségügyi főfelügyelő. 1947: Bpen tiszti orvos. – A 2. sz. BKG cserkészcsapat tagja. Az 1992. és 1994. évi, első leányfalúi M. Öregcserkész Találkozók (MÖT) szervezője. – Írása: Az iskolaorvosi és egészségtan-tanári tanf. előadásai. Szeged [1938] (Az egészségtantanítás tanrendje a különböző fokú iskolákban) – M: M–ném. és ném–m. életbiztosítási szakszótár. Gábor Endrével. Bp., [1938] 88–Bo.J.–Fe.Má.

Gulyás XII:834. – Molnár László közlése (2008)

Havas József Piar (Szeged, Csongrád vm., 1931. febr. 22.–Bp., 2006. febr. 2.) tanár, cserkészvezető. – Bpen tanult, a piar. gimn-ban lett a 2. sz. BKG cserkészcsapatban cserkész, majd őrsvezető. Az államosítás után a volt isk-ában, de már Ady Endre gimn-ban éretts., 1949. VIII. 27: lépett a r-be, 1955. IX. 11: szerz. fog. tett, 1956. VII. 15: pappá szent. A forr. és szabharc alatt segítette a sebesülteket és a haldoklókat. 1957: mat-fiz. szakos középisk. tanári okl. szerzett, Kecskeméten, 1959–63: Bpen, kezdett tanítani. Majd 1980–: Bp-en tanított, ig. helyettes és a kispapok előjárója. Diákjaival, cserkészeivel kirándult, táborozott, evezős és vitorlás túrákat tett. 1980: új vesét kapott és ezzel dolgozott tovább. 1990: Szegedre, majd több mint egy évtizedre Sátoraljaújhelyre került. Itt kertet létesített, hogy diákjai megtanulják a kertészkedést. Bo.J.–Fe.Má.

Koltai 1999:146.