🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hartvik
következő 🡲

Hartvik, Arduinus, Chartuitius, Harduin, Harduinus, OSB (†1109?): megyéspüspök. - A MA-ban Harduin néven 1088-1103: győri mpp. Ném. származású. A korábbi források szerint 1072: a hersfeldi ktor apátja, 1085: magdeburgi érs. lett volna, s 1088: menekült volna Mo-ra. Ez az azonosítás Fügedi E. szerint téves. 1088: Szt László nevezte ki győri mpp-ké. 1093: az újonnan alapított zágrábi ppségnek ajándékozott Agenda Pontificalisa értékes adatokat tartalmaz Győr korai egyh. életéről. 1097: Kálmán kir. követségét vezette Szicíliába a normann Rogerius fejed-hez a velenceiek és gör-ök ellen, az ő megbízásából írta meg Szt István kir. életét, az ún. Hartvik-legendát; kiadásai: Szt István első m. kir. életirata Hartvik regensburgi pp. szerint. Ford. Érdy János. Pest, 1854. - Legenda Saneti Regis Stephani. Szt István kir. legendája. A legrégibb kz. alapján az Ernst-kódex hasonmásával közrebocsátotta, ford. és magy. Varjú Elemér. Bp., 1928. - Scriptores Rerum Hungaricarum. Vol. 2. Bp., 1938. - Érszegi 1983:34. - Utóda Győrött 1106: György. 88

Pauer 1847:82. (s.v. Harduin) - Mendlik 1864:69. (s.v. Arduinus, 1097-1110: győri pp.) - Gams 1873:373. (s.v. Arduinus; 1097-1110: győri pp.); 288. (s.v. Harduicus (Hartwig); 1079. VIII. 7-†1102. VI. 17: magdeburgi pp.) - Balics I:107. (s.v. Harduin) - Századok 1883:803. (Pauler Gyula: Ki volt ~ pp.?); 1884:378. (Pauler Gyula: A ~-legenda és pesti codexe); 1892:279. (Pauler Gyula: A ~ legendáról); 1894:1. (Karácsonyi János: A ~-vita sarkpontjai); 1894:123. (Pauler Gyula: Még egyszer - utoljára? - a ~ legendáról); 1901:991. (Karácsonyi János: Hol bővítették ki a ~-legendát először és másodszor?); 1947:23. (Tóth Zoltán: Szt István legrégibb életirata nyomán. Mátyás Flórián Razanus problémája) - Szinnyei II:28. (1105: magdeburgi, 1126: regensburgi pp., s mint ilyen 1108-09: tartózkodott Mo-on) - Kat. Szle 1896:384. (Békési Emil: M. írók az Árpádházi kir-ok korában) - EPhK 1928:49. (Balogh József: Az „ájtatos” és a „komor” Szt István kir.); 1940:76. (Hajnóczy István: A legrégibb hazai Horatius emlék) - Kv-barátok Lapja 1927/28:2. (Varjú Elemér: Szt István legendáinak újonnan feltalált legrégibb kz-a) - Pannonhalmi Szle 1938:175. (Simon Árkád: Szt István legendák a misztika világánál) - Kniewald Károly: ~ győri pp. Agenda Pontificalis-a. Bp., 1941. - Levtári Közlem. 1961:83. (Csóka J. Lajos: A pannonhalmi alapítólev. interpolálása) - Csóka Lajos: A lat. nyelvű tört. irod. kialakulása Mo-on a 11-14. sz-ban. Bp., 1967:145. - Schem. Jaur. 1968:24. (5.) - MÉL I:680. - MItB I:575.