Magyar Katolikus Lexikon > H > Hamar


Hamar Pál, nemespáni és gyöngyöshalászi (Esztergom, Esztergom vm., 1817. nov. 22.-Bp., 1877. jan. 10.): közalapítványi ügyigazgató. - A középisk-t 1828-33: Vácott és Esztergomban, a bölcs-et és a jogot a pesti tudegy-en végezte, 1840. XII: ügyvédi közjogi, 1841. VI: váltóügyvédi vizsgát tett. 1840. IX. 29: Esztergom vm. aljegyzője, 1846. I. 19: az érsekújvári és a gutai hgprím. uradalmak főügyésze. 1841-48: részt vett Esztergom vm. közgyűlésein. 1848-tól visszavonultan élt, 1860. X. 20: tért vissza a közéletbe, Esztergom vm. alispánja, több ciklusban ogy. képviselő, közalapítványi kir. ügyig. - M: Köszöntés, mellyel ... Rudnay Sándor hertzeget, Mo. prímását ... üdvözölte. (Vers) Esztergom, 1824. - ~ közalapítványi kir. ügyig., mint a szt korona egyik ügyészének véleménye ... a tanulmányi alap jogi természete kérdésében ... Bp., 1875. - ~ ... véleménye ... a m. főpapi javak és a ... vallásalap jogi természete kérdésében ... Uo., 1875. - ~ véleménye ... a bpi egyetemi alap jogi természete kérdésében ... Uo., 1876. - Kz-ai Esztergom vm. levtárában: Esztergomi nemesek kv-e; Az egyháznemességnek az adományozó főpap irányában jogi s birtok-viszonyairól... 88

Szinnyei IV:381. - Gulyás XII:449.