🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hainburg
következő 🡲

Hainburg: kisváros Alsó-Ausztriában, a Duna déli partján, 1990: kb. 6500 lakossal. - A róm. Carnuntum elővárosaként a limes erődrendszeréhez tartozott. A honfoglalás idején m. kézre került, 1042: szerezte vissza III. Henrik ném-róm. cs. (ur. 1039-56). A 12-13. sz. fordulójáról származó ~i vámjegyzék rögzíti a Dunán vízi úton szállított áruk adatait. ~on át a kk-ban út vezetett Bécs felé. ~ba hívta s ott zsarolta meg IV. Bélát (ur. 1235-70) II. (Harcias) Frigyes osztr. hg. (ur. 1230-46). 1291. VIII. 26: ~ban kötött békét III. András (ur. 1290-1301) és Albert osztr. hg. (ur. 1283-1308). 1482: Mátyás kir. elfoglalta. 1683. VII. 7: a törökök földúlták. 1827: újra leégett. A mai ~ legfontosabb üzeme az 1724 óta működő dohánygyár. B.A.

Hadtört. Közl. 1896. (Gömöry Gusztáv: ~ m. határváros hadtört. szereplése 805-1803-ig)

hainburgi béke, 1291. aug. 26.: I. (Habsburg) Albert osztrák és stájer hg. (1250 k.-1308) Vas, Sopron, Moson és Pozsony vm. foglalásainak visszaszerzésére 1291. VII. elején III. András m. kir. (ur. 1290-1301) haddal vonult a Lajtán túlra. Néhány kisebb csapatot a vidék dúlására küldött, a fő erővel Rorau és néhány kisebb város bevétele után VIII. elején Bécset kezdte ostromolni. Albert a bajor hg-től és más birod. fejed-ektől kért segítséget, eredénytelenül. A m. betörés után 6 héttel békét kért, melyet követei Hainburgban megkötöttek. Albert lemondott régi és új mo-i foglalásairól: Pozsonyról, Sopronról, Nagyszombatról, Kőszegről, Németújvárról; a Németújváriak határmenti kisebb erősségeit a felek lerombolták, a foglyokat szabadon engedték, a két orsz. kereskedői egymás országában szabadon kereskedhettek. Az uralkodók VIII. 28: Köpcsényben találkoztak, s megesküdtek a béke megtartására. 88

Horváth II:121. - Kerékgyártó 1875:144. - Hóman-Szekfű I:617. - MTK I:182.

hainburgi béketárgyalások, 1621. jan. 25.-ápr. 22.: Az 1619. X: érkezett fr. követség közvetítésével béketárgyalások kezdődtek Bethlen Gábor erdélyi fejed. (ur. 1613-29) és II. (Habsburg) Ferdinánd kir. (ur. 1618-25) között, melyekben a nagyszombati jezsuita Káldy Görgynek, Thurzó Imrének és Dietrichstein bíb. alamóci pp-nek (1599-1638) is volt megbízatása. A 3 havi, titokban tartott tárgyalásokat Péchy Simon vezette a kir-t képviselő Dallos Miklós pécsi pp-kel és Esterházy Miklóssal szemben. Bethlen ragaszkodott a 13 felvidéki vm. birtoklásához, a kir. Szatmár, Szabolcs, Ugocsa és Bereg vm-t ajánlotta föl, egyéb kívánságai teljesítése mellett. A tárgyalások eredménytelenül végződtek. →nikolsburgi béke 88

Szekfű Gyula: Bethlen Gábor. Bp., 1929:124. - Hóman-Szekfű IV:155.

hainburgi házassági szerződés, 1378. jún. 15.: Vilmos osztrák herceg és a 7 éves →Hedvig magyar hercegnő eljegyzési szerződése. - I. (Nagy) Lajos m. kir. (ur. 1342-82) 200.000 Ft hitbért rendelt leányának, s megelégedett III. Lipót osztr. hg. 5 év alatt fizetendő 200.000 Ft-jával. Az eljegyzésből, bár a szerződést 1384. VII. 29. k. és 1385. VII. 29: megújították, nem lett házasság. →kassai örökösödési szerződés 88

Horváth II:326. - Kerékgyártó 1875:200.

hainburgi tanácskozás, 1526. okt. 14.: Habsburg Ferdinánd és húga, Mária özvegy m. kirné (V. Károly cs. testvérei) Hainburgban elhatározták, hogy az 1515. VII. 19-i bécsi királytalálkozón kötött házassági szerződés alapján Mo-gal kapcsolatos jogaikat, ha kell, fegyverrel is érvényesítik. Mária kirné XI. 23-ra Komáromba hirdetett ogy-t, melyet XII. 17: Pozsonyban meg is tartottak, ahol a m. r-ek Ferdinándot (X. 23-tól cseh kir.) m. kir-lyá választották (ur. 1526-64). 88

MTK II:361.