Magyar Katolikus Lexikon > H > Hadnagy


Hadnagy Bálint, Valentinus Hungarus, Magyar Hadnagy B., OSPPE (15-16. sz.): történetíró, asztrológus. - 1507: írta meg és adta ki Remete Szt Pálról szóló kv-ét. Részben kompilált, részben eredeti fogalmazású művébe, melynek 1511-es velencei kiadása ismert, Szt Jeromos Szt Pál-életrajzán kívül beleszőtte a szt testének a budaszentlőrinci ktorba való átvitelét, ünnepének olvasmányait, a csodákat, valamint Jézus életéről szóló elmélkedéseket, imákat, Mária tiszt-ére írt beszédet, zsoltárokat is. Krakkóban 1496: megjelent asztrológiai munkájából a címlapon kívül egy lapja maradt ránk. V.I.

M. Kv-szle 1901:113. (Fraknói Vilmos: ~ munkái. 1497-1511.) - Tanulm-ok Bp. múltjából. 1936. IV:87. (Kelényi B. Ottó: A Buda melletti Szt Lőrinc pálos ktor tört-ének első irod. forrása. 1511) - Kisbán II:331.