🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hédervári
következő 🡲

Hédervári János, Bedrichmai, br. (†1415. szept. 7?): megyéspüspök. - H. István fia. Vsz. egy-en tanult. Fölszent. után 1373: győri knk. és locsmándi főesp. 1377: lemondott a kanonokságról és belépett a →johanniták r-jébe. Később a budafelhévízi konvent elöljárója, 1385: az auránai rház perjele. A MA-ban 1386. XI. 26-1415. IX. 7: győri mpp. Családja Zsigmond kir-lyal szemben Nápolyi László mellett szállt harcba, de Rábasebes mellett vereséget szenvedtek. Egy időre ~t a kir. megfosztotta egyhm-jétől, 1404: Alsáni Bálint pécsi pp. kormányozta az egyhm-t. 1407: ~ a kir. követeként Cseho-ban járt. A konstanzi zsin-ra nem ~, hanem spp-e, Vadász Miklós OSPPE szereti cpp. és Késmárky György prép. alkancellár ment Győrből. ~ építtette a szegyh. D-i oldalához a mai Szt László-kpnát, Vadász Miklóssal együtt ide temették. - 1409: lelkiekben helynöke Benedek győri őrknk., helynöke 1415: Miklós krétai(?) pp. - Pecsétjén (85x46 mm) 1397: a képmező fölső részét háromtengelyes, az oldalsó tengelyekben kétszintes építmény tölti ki. Az építmény vázát díszített profilú pálcák alkotják. A középső, lépcsőszerűen megemelt fülkében Gyermekét bal karján tartó →Hodégétria típusú Madonna, fölötte magas, támívekkel és mérműves elemekkel befüggesztett, sokszögű, torony alakú →baldachin lebeg. A bal oldali tengely fölső fülkéjében Szt Péter, alatta bárdot és országalmát tartó, fegyverzetben álló Szt László. A jobb oldalon fölül sárkánnyal harcoló Szt Mihály, alul köpenyes kir., vsz. Szt István. Minden fülkét 2 →vimpergás lappal záródó baldachin fed. A képmező alsó csúcsában 2 címerpajzs közé illesztett, díszített profilú, csúcsíves fülkében ~ pp. balra forduló, térdelő alakja. A fülke és az építmény alsó párkányzata közé csúcsíves háromkaréjok íródnak. A pajzsok ötször hasított (Hédervári) címert tartalmaznak. Körirata belül díszített profilú pálca, kívül gyöngysoros keretben. - Széke Győrött 1416. V. 21-1418. III. 12: üres, utóda 1418: Molnári Kelemen. T.E.

Mendlik 1864:70. (s.v. Bedrichmai János; 1387-1416: győri pp.; 1421-22: János a pp.) - Gams 1873:373. (s.v. Joannes de Bedrichma vel Hédervár; 1387-1415: győri pp.) - Fraknói 1895:515. (s.v. János) - Bedy 1938:315, 319, 320. - Schem. Jaur. 1940:6. (33.) (1386-1416: pp.); 1968:37. (30.) (s.v. Hédervári János, 1386-1415: győri pp.) - Bodor 1984:53. (62.) (1418-ig pp.)

Hédervári László, br. (†1468. ápr. 20. e.): megyéspüspök. - H. György lovászmester fia volt. Bécsben tanult, 1434: mint veszprémi knk. jogot hallg. 1439: elnyerte a pannonhalmi apátságot. A MA-ban 1446. VIII: vál., 1447-68: tényl. egri mpp. A p. 1447. XII. 20: megerősítette. Hunyadi J. oldalán részt vett a Giskra elleni harcban. Vsz. egy sebesülése folytán sánta volt. 1451: a husziták elfogták. 1452. VIII. 24: váltságdíjért szabadult, s Mátyás kir. oldalán tovább harcolt a husziták ellen. 1455. VI. 6: meghívta Kapisztrán Szt Jánost, hogy az egri egyhm-ben is prédikáljon. - Pecsétjének (80x48 mm) képét 1465: magas, belső oldalán hálómintával díszített perem szegélyezi. A közrefogott mezőt gótikus építészeti elemekből álló, hármas tagolású keretezés tölti ki teljesen, csak a körirat 2 szalagjának hagyva helyet. A középső, mérművekkel, →vimpergákkal díszített, a →mandorla csúcsáig nyúló, mérművekkel áttört toronyban folytatódó félnyolcszögű →baldachinnal lezárt fülkében feszület áll talapzaton, sugárkéve előtt, tőle jobbra és balra 2 fülkében, talapzaton álló Szűz Mária és Szt János evang. A 2 szélső fülkét ugyancsak →mérművekkel, vimpergákkal díszített félnyolcszögű baldachin zárja, fölöttük fiálékkal díszített tornyocskák, melyek ablakain 2-2 imára kulcsolt kezű félalak tekint ki. A 2 szélső fülke külső oldalán fiatornyos, mérműves díszítmény. A középső, feszületet befogadó fülke alatt a keretépítmény szerves részeként kiképzett fülkében talapzaton jobbra fordulva a térdelő ~ →mitrával és →pásztorbottal. A fülke 2 oldalán egy-egy angyal, középen alul ötször hasított pajzs (a Héder nemzetség címere). Minuszkulás körirata végein redőkbe hajtogatott mondatszalagon. - Utóda 1468. IV. 20: Beckensloer János. T.E.

Mendlik 1864:99. (1446-67: egri pp.) - Gams 1873:367. (40.) (1447-67: egri pp.) - Fraknói 1895:513. - Eubel II:93. (1447. XII. 20: egri pp.) - MÉL I:692. - Schem. Agr. 1975:12. (36.) - Sugár 1984:165. - Bodor 1984:58. (74.)