🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > gyülekezet
következő 🡲

gyülekezet (lat. coetus): prot. egyházak tagjainak meghatározott területen élő, saját egyházi törvényeik szerint szervezett egysége; a magyar szóhasználatban templomi közösség, a 17. sz-tól a r.k. →egyházközség megfelelője. - A ~ élén a →presbitérium áll, amelynek elnöke a lelkipásztor és a világi kurátor (ev-oknál →felügyelő, ref-oknál →gondnok). A ~ekből épül fel a prot. →egyházmegye. K.S.