🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gerencsér
következő 🡲

gerencsér   →fazekas

Gerencsér, v. Nyitra vm. (Hrnciarovce nad Parnou, Szl.): plébánia a v. esztergomi egyhm. nagyszombati esp. ker-ében. - Tp-át 1251 e. Szt Márton tit. sztelték. Kegyura 1880: Nagyszombat városa. Anyakönyvei 1692-től. Anyanyelve 1880: szl. **

Némethy 1894:99. - Schem. Strig. 1917:211.

Gerencsér István, Loyolai Szt Ignácról nev., Piar (Kolozsvár, Kolozs vm., 1913. máj. 27.-Williamsville, USA, 1993. júl. 21.): gimnáziumi tanár. - 1929. VIII. 29: lépett a r-be. Kecskeméten éretts., a fil-t és teol-t Bpen végezte és drált. 1935. IX. 15: ünn. fog-at tett, 1938. VI. 12: pappá szent. 1938: Debrecenben, 1941: Kolozsvárt, 1943-45: Nagykanizsán gimn. hittanár. 1946-tól az USA-ban élt. - M: A filozófus Pázmány. Bp., 1937. (Palaestra Calasanctiana 19. és Tanulm-ok a M. Szellemiség és Erkölcsök Tört-éből 1.) - A szerzetesség dogmatikai értelme. Uo., 1938. (Palaestra Calasanctiana 23.) 88

Schem. Piar. 1943/44:58. - Gulyás X:714. - Koltai 1998:127.


Gerencsér István, Loyolai Szt Ignácról nev., Piar (Kolozsvár, Kolozs vm., 1913. máj. 27.–Williamsville, USA, 1993. júl. 21.): gimnáziumi tanár, cserkészvezető. [MKL IV/52] – 1929. VIII. 29: lépett a r-be. Kecskeméten éretts., a fil-t és teol-t Bpen végezte és drált. 1935. IX. 15: ünn. fog-at tett, 1938. VI. 12: pappá szent. 1938: Debrecenben, 1941: Kolozsvárt, 1943–45: Nagykanizsán gimn. hittanár. A 1944/45: tábori lelkész, a sereggel No-ba vonult. 1945: Ausztriában, No-ban, Spo-ban élt, kivándorolt az USA-ba. Buffaloban alapította meg a Calasancius isk-t. – Gimn. kora óta cserkész volt, a Hárshegyi Őrsvezetők Körének tagja. No-ban a guttenburgi lelkigyakorlatos házban is segítette a bujdosó m. cserkészetet. Derbyben (USA) a piar. közösség ter-én szervezték meg az első m. cserkésztáborokat. A (Külföldi) →Magyar Cserkészszövetség alelnöke, majd társelnöke, a vezetőképző táborok állandó előadója. A fillmorei Sík Sándor Cserkészpark egyik létrehozója. – Írásai: Bölcseleti közlemények. 4. [köt.] (Bp., 1938. (M. Blondel mai bölcselete); 10. [köt.] (Uo., 1944. (A vallásos élmény és Isten létezése); Egyház és élet. Erdélyi kat. évkv. Kolozsvár, 1941. (Társadalom és néplélektani kutatás); A filozófia nagy rendszerei. A M. Fil. Társ. vitaülései az 1940/1941-es évadban. Uo., 1942. (Arisztotelizmus); Regnum egyháztört. évkv. Uo., 1943. (A m. felvilágosodás és a kegyes isk-k). – Közrem. A tábortűz kve. Írta és összeáll. Sulyok Imre. Munkatárs: Büky Bélával (Uo., [1944]) – M: A filozófus Pázmány. Bp., 1937. (Palaestra Calasanctiana 19. és Tanulm-ok a M. Szellemiség és Erkölcsök Tört-éből 1.) – A szerzetesség dogmatikai értelme. Uo., 1938. (Palaestra Calasanctiana 23.) 88– Bo.J.–Fe.Má.

Schem. Piar. 1943/44:58. – Gulyás X:714. – Koltai 1998:127.