🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Géza, II.
következő 🡲

Géza, II. (1130.-1162. máj. 31.): magyar király (ur. 1141-62). - II. Béla legidősebb fia. 1141. II. 16: lépett a trónra, de helyette 1146. IX-ig anyai nagybátyja, a szerb despota házból való Belos bán kormányzott s alakította Mo. külpol-ját. Eufrozinával, a Rurik-házból való I. Msztiszlav kijevi nagyfejed. leányával kötött házasságából István, Béla, Géza, Árpád és 4 leány született. 1146. IX: Pozsony ostrománál nagykorúsították, amikor a várat Borisztól visszavívta, IX. 11: a Boriszt támogató Jasomirgott Henrik hg. elleni csatában győzött. Ily módon került először ellentétbe Bizánccal, ahol a cs. uralom ellen mozgolódó szerbeket segítette. Mánuel cs. ezért 1152: Mo-ra támadt, Boriszt léptette föl ellene kezdetben sikerrel, mert ~ közben a kijevi nagyfejedség testvérháborúiban is el volt foglalva, ahol felesége fivérének segített többszörös hadjáratokban. Mint védelmező ereklyét Szt István keresztjét vitte magával. Visszatérve legyőzte a bizánci sereget, 1155: Mánuellel mindkét félre kedvező békét kötött. Uralkodása alatt erős volt Mo., mert uakkor a ném. birod-mal szemben is ellenállt. IV. Adorján p. alatt ~ szabadon gyakorolta az →invesztitúrát, s eleinte I. Frigyes cs. támogatójának látszott. Mikor azonban a ném. uralkodó IV. Viktor néven ellenp-t kreált, ~ 1161. tavaszán a törv-esen megválasztott p. pártjához, III. Sándorhoz csatlakozott, egyetértésben VII. Lajos fr. kir-lyal. A fr. uralkodó személyesen is megismerte, mikor 1147: keresztes hadával Mo-on vonult keresztül, és jó kapcsolatba kerültek. Bár öccsei, László és István Bizáncba szöktek, hogy ellene szervezkedjenek, ~ szilárdan tartotta trónját és Mo. kormányát, minden külső behatásnak erősen ellenállt. Fehérváron temették el. Uralkodása alatt jelentek meg először Mo-on a fr. alapítású →ciszterciek és a →premontreiek. - Utóda 1162 nyarán fia, III. István. D.D.

Temesváry János: ~ magatartása a pápaság és császárság második küzdelmében. Szamosújvár, 1886. - Pauler Gyula: ~ or-gör. háborúi 1148-1156. H.n., 1898(?) - Pauler II:642. - Századok 1931:225. (Hóman Bálint: A ~ korabeli Névtelen); 1933:38. (Domanovszky Sándor: Anonymus és a ~ korabeli Gesta. Klny. is!) - Madzsar Imre: A ~ korabeli névtelen. Bp., 1936. - Dümmerth 1977:324. - Makk Ferenc: Megjegyzések ~ tört-éhez. Szeged, 1978. - Font Márta: ~ orosz pol-ja 1141-1152. Szeged, 1980. - Abu-Hámid al-Garnáti utazása K- és Közép-Eu-ban 1131-1153. Bev., magy. és jegyz. Bakcsi György. Iványi Tamás. Bp., 1985. - Kristó-Makk 1988:183.