Magyar Katolikus Lexikon > G > Gáll


Gáll Bernardin, OFMConv (Nemesapáti, Zala vm., 1748. ápr. 23.-Szeged, 1831. febr. 12.): házfőnök, plébános. - Fölszent. után Újszászon lelkész, majd több helyen házfőn., végül Szegeden plnos. - M: Búzakalászok, azaz egész Esztendőbéli vasárnapokra intéztetett Apostoli Beszédek. 1-4. köt. Szeged, 1817-18. 88

Szinnyei III:939. - Monay 1953:36.

Gáll Sándor (Oroszhegy, Udvarhely m., 1922. márc. 18.-): esperes. - A gimn-ot 1933: a székelyudvarhelyi Baróti Szabó Dávid Főgimn-ban kezdte, 1938: a gyulafehérvári Majláth Gimn-ban folyt., 1939-40: a kolozsvári piar-knál fejezte be. A teol-t 1941: Kolozsvárott, 1943: a zirci ciszt-eknél, 1944-46: Gyulafehérvárott hallg. 1946. IV. 20: szent. erdélyi egymh-s pappá. Gyergyóalfaluban kp., ném-lat. tanár, a gimn. alig-ja. 1949: h. plnos. 1953: Zetelakán plnos, IX. 1: letartóztatták. 1954. XI. 11: szabadult. Székelyudvarhelyen, 1955. IV. 1: Magyarláposon, 1979. IV. 1-1989: Szászrégenben plnos. Ku.P.

Hetényi Varga II:399.