🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > fogamzásgátló szerek
következő 🡲

fogamzásgátló szerek, fogamzásgátló módszerek: a természet rendje szerint lehetséges →fogamzás megakadályozására alkalmas beavatkozások és készítmények. - 1. Beavatkozások: a) időleges, v. végleges →sterilizáció a nőnél a petevezeték, a ffinél az ondóvezeték elkötése v. megszakítása. b) végleges terméketlenséget okoz a →kasztráció. c) A spirálok és hasonló eszközök hatása abból áll, hogy a méhbe építve (új típusú intrauterin pessariumok) megakadályozzák a megtermékenyített pete beágyazódását. - 2. A különféle kémiai készítmények a reklámok szerint a fogamzást gátolják hormonális úton. Gyakorlatilag nagyon korai →abortuszt okoznak, mert megakadályozzák a megtermékenyült petesejt beágyazódását a méh falába.  Az 1996. XII: forgalomban lévő ~ közül a Continuin a cervikális nyák megváltoztatásával gátolja a spermiumok behatolását; az Anteovin (hypophysisen keresztül!) csökkenti a spermiumok penetrációját és gátolja a megtermékenyített pete beágyazódását. A Femoden, Mercilon, Minulet, Rigevidon, Triregol készítmények (a hypothalamus és a hypophysis gátlása által) gátolják a spermiumok behatolását és a megtermékenyített pete beágyazódását. - 3. Pszichológiai szempontból. a) Gyökeresen és végérvényesen sebészi sterilizációval lehet kizárni az utódokat. Kérdés, hogy a házastársak akarhatják-e a közvetlen sterilizációt (a termékenység kizárására) a teljes házastársi szeretet értelmében (vö. GS 51), anélkül, hogy ezzel bensőséges kapcsolatukat veszélyeztetnék (vö. HV 13)? Gondolni kell a lelki sebre, melyet a sterilizáltban a sérültség tudata okoz; arra a keserűségre, amikor megváltozott körülmények között gyermeket szeretne, de nem lehetséges; a személyiség megérésének hiányára, melyet az ember elérhet, de ez nem következhetett be a szexualitás és a többi ösztön erkölcsileg motivált önnevelésének elmaradása miatt, és így nem alakulhatott ki teljes és helyes életrend. Tehát súlyos okok szólnak a kizárólagosan fogamzásgátlás miatt végzett sterilizáció ellen. - b) A szintetikus hormonok („tabletta”), az időközi sterilitás alkalmazásával kapcsolatban is felmerül a kérdés, hogy a vállalt szeretet szellemében cselekszenek-e? Még orvosilag is tisztázni kell a kérdést, hogy indokolt-e a félelem amiatt, hogy az utódok (későbbi gyermekek és utódok) sérülhetnek a sterilizációs hormonok szedése által, v. sem. Továbbá a házastársi igaz szeretet szempontjából kell megvizsgálni, hogy a nő természetes termékenységi ritmusának megváltoztatásával a hosszabb időn át szedett gyógyszer nem okoz-e testi és lelki sérülést. Sok esetben tilos a szintetikus hormonok használata, mert meglehetős bizonyossággal nemcsak az egészséget, hanem az életet is veszélyeztetik. Aki elmélyül ebben a kérdésben, megértheti, hogy az egyh. tanítóhiv. az embert a házasságban, a családban és föladatának teljesítésében féltve nem adja beleegyezését az időleges sterilitáshoz (HV 14). - c) A közösülés megszakításakor a ~ érdekében a házastársak elszakadnak a ffi orgazmusa előtt, s közben a nő is legtöbbször kielégületlen marad. Ezért ez a módszer megsérti a házastársi szeretetet, eltávolítja egymástól a házastársakat; emiatt tiltja az egyh. tanítóhiv. (HV 14). - d) Hasonló meggondolások szólnak a fogamzásgátló fiz. eszközök (spirál stb.) ellen, melyek azon túl, hogy a nő egészségét veszélyeztetik, sértik a közösülés teljességét és házastársi szeretetet kifejező természetét. A szeretetnek ilyen elhomályosításával saját személyiségének kibontakoztatását veszélyezteti az ember. - A ~ esetében tehát mindig kimutatható a házastársi odaadás zavara, a házasság és a család, sőt az egészség és az élet veszélyeztetése is. - 3. Erkölcsi szempontból a ~ használatának közös eleme a gyermek nem vállalása. Ha valaki nem a házastársával közösül és nem akar gyermeket (hogy magát, partnerét v. a születendő gyermeket megóvja a kellemetlenségtől), akkor az erkölcsi alapkérdés nem annyira a fogamzásgátlás, mint a →hűtlenség és a →paráznaság. Azoknál a házastársaknál, akik kellő ok nélkül nem akarnak gyermeket, a legfőbb hiba a gyermekkel kapcsolatos helytelen fölfogásban rejlik. Számos tapasztalat igazolja, hogy azok a házastársak is, akik kellő okból alkalmazzák a fogamzságátlást, veszélyeztetik a házastársi szeretetet; a termékenységi elem kizárásával bizonyos beszűkülés következik be, és ez válsághelyzeteket teremt. A személyiség érésének szempontjából meggondolandó, hogy az ember az erkölcsileg motivált ösztönfékezés helyett orvosi, vegyi v. más módokat használ-e. - Akiknek komoly szándéka van a házassági tisztaságra és a →természetes családtervezés járható és megengedett útját keresik, azok kilátástalannak látszó nehézségekben is találnak megoldást. Egészen más azoknak a házastársaknak a helyzete, akik szegénység miatt nem vállalhatnak felelősséggel további gyermeket, de a házastársi szeretet szükségszerű ápolását a közösüléssel akarják gyakorolni.**

Hörmann 1976.