Magyar Katolikus Lexikon > F > fogamzásgátlás


fogamzásgátlás: a természet rendje szerint lehetséges →fogamzás megakadályozása. - Az ÓSz-ben említett formája az →onánia. A 20. sz: a →családtervezésnek a kat. egyh. számára erkölcsileg elfogadhatatlan módja, bűn a házastársi szeretet és tisztaság erénye, az élet ellen. VI. Pál p. a →Humanae vitae c. enc-ban a hagyományt összefoglalva tanítja: „Mindenképp vissza kell utasítanunk a már megkezdett nemi aktus direkt megszakítását, s még inkább a közvetlen abortuszt, még akkor is, ha gyógyítás céljából történt, mint a gyermekek számának törvényes szabályozási módját. Hasonlóképpen elítélendő mind a férfiak, mind a nők akár időleges, akár végleges szándékos →sterilizációja. Ugyanígy elítélendő minden olyan cselekedet, mely akár a nemi aktus előtt, akár közben, akár természetes következményeinek kifejlődése során, akár mint célt, akár mint eszközt azt szándékolja, hogy a fogamzást lehetetlenné tegye.” (HV 8) - II. János Pál p. a ~ hátterében látva a 20. sz. végét jellemző fogamzás- és életellenes lelkületet, mondja: „Az elmaradott harmadik világban a családok gyakran az élet fenntartásához szükséges javakat (élelmet, munkát, lakást, gyógyszereket) v. a szabadság legelemibb formáit is nélkülözik. A gazdagabb országokban pedig a túlzott jólét, valamint a fogyasztói szemlélet, melyhez paradox módon a jövő iránti bizonytalanság és félelem társul, megfosztja a házastársakat attól a bizalomtól és nagylelkűségtől, hogy új emberi életeket hozzanak világra: ennek következtében gyakran nem áldásnak, hanem elhárítandó veszélynek tekintik az új életet.”(FC 3) „A ~ és az →abortusz összefüggenek, mert egyrészt a ~ valójában nem a fogamzást akadályozza meg, hanem a megtermékenyült petesejt életbenmaradását, azaz abortuszt vált ki a korai időszakban. Másrészt a ~ eredménytelensége könnyen torkollik abortuszba.” (EV 13) A ~ propagált módszer a demográfiai robbanás ellen (→népesedési törvény). - A →fogamzásgátló szerek és módszerek közül tehát belső rosszasága miatt erkölcsileg megengedhetetlen a megszakított közösülés, a sterilizáció, a kémiai szerek (tabletták stb.), fiz. eszközök stb. használata. Ezek alkalmazását semmiféle szubjektív célkitűzés nem szentesíti. - Erkölcsileg lényegében különbözik ezektől a →természetes családtervezés bármelyik változata, amely elkerülni próbálja a pillanatnyilag indokoltan nem kívánt fogamzást. **

fogamzásgátlás