🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > feszület
következő 🡲

feszület (lat. crucifixus, 'a megfeszített'): tág értelemben a megfeszített Krisztus bármilyen ábrázolása. Szoros értelemben az önállóan ábrázolt →kereszt korpusszal. - Régebben fémből, fából v. kőből készült, ma sok más anyagból is (kerámia, porcelán, vessző, bőr, textíliák stb.). A korpusz lehet szobor, véset v. festmény. Vsz. a teljes golgotai jelenetből a mellékalakok elhagyásával alakult ki. A kereszt-ábrázolás kezdetének idejéből (400 k.) ~ről nem tudunk. Legkorábbi formái ereklyetartó és mellkeresztek, melyeken a szárvégekben vannak kicsinyített formában a mellékfigurák (Monza, dóm, kincstár, 600 k.). Az oltár~ek és kis álló ~ek a 10. sz. végétől nagy számban és sokféle formában maradtak ránk (bronzból, elefántcsontból, nemesfémekből, zománcból). A bizánci műv-ben a nagy ~szobrok ritkák. Az első~ek Angliából valók, a korpusz még csak enyhe domborműként van kidolgozva. A kk. műv. csúcsát jelentik a 10. sz: a nagy függő ~ek (Köln, dóm, 976 k.), melyek nagyon hangsúlyozzák a szenvedést. Nagy hatású volt a luccai ún. Volto Santo ('Szent Arc')-~ (12. sz. vége?, faszobor, Krisztust köntösben ábrázolja). Az itáliai műv-ben született meg az a különleges ~forma, amelyen Krisztus 2 oldalán passió-jelenetek vannak (G. Pisano; G. Cimabue). A románkori műv. utolsó időszakától nagy erővel ábrázolták Krisztus szenvedését a ~en (misztikus feszület). A →Kálvária-hegyek művészei a ~ köré nagy csop-okat állítottak. A mo-i →faszobrászat legkorábbi emlékei ~ek (lándoki 1200/1230, hunfalvi 1230/1250, mateóci 1330/1360, lőcsei 1350/1370, szepesdaróci 1350/1370, szepesbélai 1380/1400). - A népműv. alkotása számtalan útszéli ~. - A ~ekhez számos csoda kötődik: Clairveaux-i Szt →Bernát, Assisi Szt →Ferenc. A →lepantói csatában az egyik hajó ~én a korpusz elmozdult az ágyúgolyó elől. - A ~ nagyon sok szt attrib-a. Ismertebbek: Bertram Szt Lajos, Borromei Szt Károly, Damján Szt Péter, Szt Domonkos, Gonzága Szt Alajos (liliommal együtt), Gualbert Szt János, Szt Jeromos, Jeromosi Szt Ferenc, Kölni Szt Brunó, Lellisi Szt Kamill (kongr-jának tagjai a köpenyükön posztókeresztet viseltek), Nepomuki Szt János, Páduai Szt Antal (virágzó ~), Szt V. Pius, Xavéri Szt Ferenc; Mária Magdolna, Assisi Szt Klára, Szt Coletta, Szt Ida, Svéd Szt Brigitta, Sziénai Szt Katalin, Szt Rita, Lisieux-i Szt Teréz. **

LThK VI:605. - Kirschbaum II:677. - Onasch 1981:228. - KML 1986:167. (s.v. kereszt)

feszület