🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Feszty
következő 🡲

Feszty Árpád, Rehrenbeck (Ógyalla, Komárom vm., 1856. dec. 24.-Lovrana, 1914. jún. 1.): festőművész. - 1874: a müncheni akad-n, 1880: Bécsben tanult. Golgota (M. Nemz. Galéria) képére figyeltek föl. Jókai Mór nevelt leányát, J. Rózát vette feleségül, aki szintén festett és írt. Leányuk →Feszty Masa. 1899-1902: Firenzében élt. - M: 1892-94: festette a Magyarok bejövetele c. körképet Mednyánszky László, Olgyay Ferenc, Pállya Celestin, Spányi Béla, Vágó Pál és mások segítségével. A 120 m hosszú, 15 m széles, 1 darabban szőtt belga vászonra, 1800 m²-re festett kép 1944/45: Bp. ostroma alatt súlyosan megsérült, 1996: helyreállítva Ópusztaszeren állították ki. További tört. képei a  Bánhidai csata, Zsolt eljegyzése. Firenzében készült Krisztus siratása c. képe. ~ készítette a pesti Bazilika Szt József-mellékoltárképét és a Levétel a Keresztről c. hármasképet (Aradi Múz.). **

ML II:59. - Erdőssy 1983.

Feszty Masa Mária (Bp., 1895. jan. 31.-Domaháza, 1979. márc. 1.): festőnő. - F. Árpádnak és Jókai Mór fogadott leányának, J. Rózának leánya. Anyjától kezdett festeni tanulni, akivel sokat járt külf. képtárakban, s különösen Botticelli, Lippi, Fra Angelico hatott rá. Tanulm-ait az Iparműv. Főisk-n Szablya Frischauf Ferencnél végezte, 1915: Münchenben tanult. Első kiállítása Firenzében volt, domináló képe: Alvó Vénusz. A lírai realizmus jegyében fogant portréival, életképeivel rendszeres résztvevője volt a Nemz. Szalon, a Műcsarnok, a Szinyei Társ., a Munkácsy-céh tárlatainak, hazai és külf. egyházműv. kiállításoknak. Az 1940-es évektől csaknem kizárólag vallásos témák foglalkoztatták, képei expresszív hatásúak. 5 kiállítása volt az Ernst-szalonban. Első főoltárképét a bp-törökőri Kis Szt Teréz-tp. számára festette. Egy ideig tagja volt Szegváron a Szociális Testvérek Társulatának. 50 év alatt a szentképek százait festette, népszerűsége nem csökkent. Életműve Mo. számos tp-ában és egyh. intézményében, valamint nyomtatott szentképekként látható. Pomázon: Goretti Szt Mária-oltár. 1954. **

Ki kicsoda? 1936:209. - Ker. m. közél. alm. I:272. - ML II:60. - Erdőssy 1983.

Feszty Masa


Feszty Masa Mária (Bp., 1895. jan. 31.–Ózd, 1979. márc. 1.): festő. –1913: Szablya-Frischauf Ferenc festőisk-jában, majd az Orsz. M. Kir. Iparműv. Isk-ban, 1915: Münchenben Hans Hoffmann festőisk-jában tanult. Szülei (F. Árpád és Jókai Róza) is rendszeresen képezték. 1916-tól Bpen élt, megfordult Kernstok Károly nyergesújfalusi szabadisk-jában is. A 20-as években több tanulmányutat tett Olaszo-ba. Eleinte tájképeket és aktokat festett, majd egyre inkább arcképeivel hívta fel magára a figyelmet. A bp-törökőri Lisieux-i Szt Teréz-tp. főoltárképének megfestése után dekoratív szentképek százait festette. – Fő egyh. művei: Kovács Sándor pp. portréja a szombathelyi ppi palotában; Mindszenty József hgprím. portréja a bécsi Pázmáneumban; 1948–50 a bpi Krisztus Király-tp. oltárképei; a kapuc. tp. oltárképei; a bp-városmajori tp. mellékoltár-képe; a tatabánya-felsőgallai plébtp. keresztútja; 1976–79: a domaházi plébtp. keresztútja, freskói, oltárképei. – Írásai: Nők Lapja 1954. V. 6. (Emlékek nagyapámról); 1968. II. 17. (A Sárga rózsa születése) – M: Feszty Árpád élete és művészete. Bp., 1966. – Otthonaim. Uo., 1978. **

KMML I:616.