🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > feminizmus
következő 🡲

feminizmus (a lat. femina, 'nő' szóból): 1. szociológiai értelemben a →nő társadalmi (közéleti, kulturális, gazdasági) elismeréséért küzdő mozgalom. Célkitűzései világnézetek és pártok szerint változnak. Amerikai kezdeményezésre 1888: alakult a Nemzetközi Női Tanács. Magyar osztályát, a Mo-i Nőegyes-ek Szövetségét gr. Apponyi Albertné és Rosenberg Auguszta vezette. - A katolikus ~ az 1930-as években országonként szerveződőtt, összefogó szerve a Katolikus Női Ligák Nemzetközi Uniója (később →Katolikus Nőszervezetek Világuniója). Mo-on hozzá tartozott a →Szociális Missziótársulat orsz-os szervezete (1917: alapította →Farkas Edit) és a Kat. Nőegyes-ek Orsz. Szövetsége (1918: alakult). Céljait szolgálta pol. téren a →Schlachta Margit szervezte Kat. Női Párt. - A kat. ~ a nő Istentől kapott meghívására támaszkodva fő hivatásának a családot tekintette, s azért harcolt, hogy visszaadja az édesanyát a családnak. Kenyérkeresetül a nők számára testileg-lelkileg megfelelő pályákat akart biztosítani. A gazd. és kulturális érdekek mellett a vallási és erkölcsi érdekeket hangoztatták. Az egyéniség szabadabb kibontakozását óvta az individualizmustól és az intellektualizmus túlhajtásaitól. A nők helyzetének javítására sürgette a fölkészítést az anyai hivatásra és a kenyérkeresésre. Küzdött a nők hátrányos megkülönböztetése, a leánykeresk. és a prostitúció ellen, védte a leányanyákat. Követelte a háziasszonyi és anyai munka jogi és gazd. elismerését, az egyenlő munkáért egyenlő bért érvényesítését. Támogatást követelt a kenyérkereső nők és az anyák számára. Programjában szerepelt a szegény-, árva-, anya- és csecsemőgondozás, a gyermek- és ifjúságvédelem, az iskolaszék, gyermekrendőrség, -bíróság, fogház-, lakás-, közélelmezésügy, erkölcs- és egészségvédelem (→Katolikus Női Patronage Egyesület, →Országos Katolikus Nővédő Egyesület). Emiatt akart a kat. ~ részesedni a pol. irányításban és sürgette a teljes választójogot. - A II. Vat. Zsin. korunk jellemző vonásai közé sorolja, hogy „a nők követelik a férfiakkal való jogi és gyakorlati egyenlőséget mindazon területen, ahol még nem vívták ki” (GS 9). Feladatként jelöli meg az együttműködést annak érdekében, hogy személyi méltóságuknak megfelelően a nők is megkülönböztetés nélkül jogot nyerjenek a kultúra és a civilizáció gyümölcseihez. II. János Pál p. sok megnyilatkozásában (különösen a szoc. enc-iban s a külön a nőkről szóló →Mulieris dignitatem ap. levélben) támogatóan fogalmazza meg a kat. ~ feladatait, s mindig példaképül állítva a Bold. Szűz Máriát, óv a ~ túlzásaitól. A túlhajtott ~ következtében ui. a nő elveszíti sajátos természetét és hivatása iránti érzékenységét. - 2. pszichológiai értelemben a férfi elnőiesedése, effeminációja. **

Geőcze Sarolta: Modern ~. H.é.n. - KL III:418. (s.v. nőkérdés) - LThK IV:74. - LE 90-91; FC 22-24; CL 49, 51; GRS 17; EV 99; VC 80, 87, 88.