🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > fejedelemségek
következő 🡲

fejedelemségek (gör. arkhai): test nélküli, tiszta szellemi személyes lények. Az  →angyalrangsorban →Areopagita Dénes rendszerében a 3. rendbe, a 7. karba tartoznak. Felettük állnak a →szeráfok, a →kerubok, a →trónusok; az →uralmak, →erősségek, →hatalmasságok; alattuk a →főangyalok, és az →angyalok. - A Szentírásban lényük meglehetősen homályos; az elnevezés talán Dán 7-ből származik; de még az sem világos, vajon az egyes számú arkhé (1Kor 15,14: felsőbbség; Ef 1,21) ugyanazt jelenti-e, mint a szokásosabb többes számú alak. A legtöbb helyen földöntúli hatalmasságok a ~, akik Isten üdvözítő tervével szembeszegülnek, de akiket Krisztus a keresztjével legyőzött (Kol 2,15; Ef 1,21) és akik ellen a hívő keresztényeknek is küzdeniük kell (Ef 6,12). 3,10: és Kol 1,16: a jó szellemek sorába tartoznak a ~. **

BL:431.