Magyar Katolikus Lexikon > F > főfelügyeleti jog


főfelügyeleti jog: az államot területi felségjogánál fogva megillető jog az Egyházzal és →felekezetekkel szemben. - Az áll. a ~ alapján ügyel arra, hogy hatáskörüket ne lépjék át, az áll. jogos érdekeit, egymás jogait és szabadságát ne veszélyeztessék, s rendelkezéseikről tudomást szerezzen. A helyesen értelmezett ~ a helyesen értelmezett →vallásszabadság föltétele. A ~tól megkülönböztetendő a →főkegyúri jog, mely bizonyos beavatkozási lehetőséget biztosított. - A ~ mértéktelen alkalmazására törekedtek a →febronianizmus, a →gallikanizmus és a →jozefinizmus képviselői. Az Egyh-nak joga van védekezni, ha a ~ birtokosa bizalmatlanságból próbál beavatkozni a lit-ba és igehirdetésbe, az egyh. törvhozásba és igazgatásba (→királyi tetszvényjog). - Az 1990:IV. törv. kimondta, hogy „a Magyar Köztársaságban az egyház az államtól elválasztva működik. Az egyház belső törvényeinek, szabályainak érvényre juttatására állami kényszer nem alkalmazható. Az egyházakat azonos jogok illetik és azonos kötelezettségek terhelik (15.§). Az állam az egyházak irányítására, felügyeletére szervet nem hozhat létre (16.§).” **

KL II:137.