🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > felekezet
következő 🡲

felekezet (a fél főnévből): tágabb értelemben bizonyos szempontból közösséget alkotó embercsoport, főleg vallási közösségből kiszakadt csoport. Szoros értelemben a katolikus →Egyházból kivált protestáns közösség. - A 19. sz. óta a magyar jogi nyelv vallás~ szóval pontatlanul a kat. egyh-at is a ~ek közé sorolja (pl. bevett ~ek, vallás~i hovatartozás a vallás helyett, stb.). - A m. állam 1950: a köv. ~eket ismerte: M. Kat. Egyh., Mo-i Református Egyh., Mo-i Evangélikus Egyh., Unitárius Egyh., Görögkeleti Egyh., Magyar-Izraelita Vallás~ és a Szabadegyházak Tanácsába tartozó Baptisták, Adventisták, Metodisták és Nazarénusok. 1990: a →lelkiismereti és →vallásszabadságról szóló törv. 'egyházak', '~ek' és 'vallási közösségek' kategóriákat állított föl. A m. kat. egyh. és a korábbi értelemben vett ~ek mellett még 46 intézményt sorol fel. - A II. Vat. Zsin. után az Egyház-természetre való utalással - ti. hogy egy közösség az üdvösség jele és eszköze - a hivatalos kat. szóhasználatban a ~ megfelelője a más egyház v. egyházi közösség. →ökumenizmus **