Magyar Katolikus Lexikon > F > földrészek


földrészek: a Föld szárazföldjeinek legnagyobb földrajzi területi egységei, kontinensek, világrészek. - 1. A kk. ábrázolások azt az elképzelést követik, miszerint a kerek tál formájú Föld 3 részből áll. Ezért egy kört (ritkán egy négyszöget) 3 részre osztottak: a fele Ázsia, 1/4-e Eu., 1/4-e Afrika. A földkerekség (orbiculus), ebben a formában a ~ az ókori uralkodók →attributuma. Nagy Sándor, Augustus, Nagy Konstantin a kezében tartja, mint a későbbi uralkodók az →országalmát. Hasonló formában attrib. a ~ a geometria és a csillagászat megszemélyesítőinek kezében. A →Maiestas Domini-képeken az orbiculus Krisztus kezében v. lábánál látható. - 2. A kk. üdvtört. elgondolás szerint a 3 földrészt a vízözön után Noé 3 fia vette birtokába, és Szem az ázsiaiak, Kám az afrikaiak, Jáfet az európaiak ősatyja lett. A →Háromkirályokat Noé 3 fia utódának tekintették, s az ábrázolásokon az egész emberiség képviselői. - 3. A ~ allegorikus megszemélyesítése csak a kk. után jelent meg a műv-ben, Amerika fölfedezése után 4-es csoportban. A kat. műv-ben alárendelt szerepük volt, különösen a jezsuiták kedvelték őket, mert a Krisztus előtt hódoló emberiség jelképeit látták bennük. **

Sachs 1980:118. - Kirschbaum I:661.

földrészek