🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Friedrich
következő 🡲

Friedrich István (Malacka, Pozsony vm., 1883. júl. 1.-Vác, 1951. nov. 25.): mérnök, politikus. - A bpi és a charlottenburgi műegy-en mérnöki okl-et szerzett, majd a bpi és berlini egy-en jogot hallg. Egy berlini villamostárs. mérnöke, majd főmérnöke. 1908: gépjavító műhelyt, majd gépgyárat alapított Mátyásföldön. 1912: belépett a Függetlenségi és 48-as Pártba. 1914: gr. Károlyi Mihállyal Amerikában járt, az I. vh. kitörése után Fro-ba internálták. Megszökött, és mint tüzér főhadnagy vett részt az I. vh-ban. 1918. XI. 1-1919. II. 8: a Károlyi- és Berinkey-kormányban hadügyi államtitkár. 1919. VII: szervezője a „Fehér Ház” ellenforr. csop-nak, VIII. 6: ők távolították el a szocdem. Peidl-kormányt. VIII. 15: József főhg. kormányzó megbízásából a min-elnökség ideigl. vez-je, VIII. 15-XI. 24: min-elnök, VIII. 15-17: kereskedelemügyi min., VIII. 27-IX. 11: belügymin., XI. 24-1920. III. 15: hadügymin. 1920: választójogi törv-e alapján tartották meg az első nemzgyűl. választásokat, mely után ellenzékbe vonult. Tisza István meggyilkolása perében fölmentették. 1920-22: és 1922-27: nemzgyűl., 1927-39: ogy. képviselő, 1920: a Ker. Nemz. Párt elnöke. 1940: visszavonult a pol-tól. Az ÁVH 1951. V: lefogta, VII. 28-VIII. 7: a bpi megyei, IX. 29: a Legfelsőbb Bíróság a népi dem. államrend megdöntésének kísérlete kiagyalt vádjával elítélte. VIII. 12: Vácra szállították, ahol a börtönben meghalt. - M: Ker. ellenzék. 1. füz. Bp., 1929. - Vádat emelek a dicsőségesen uralkodó rendszer ellen. Uo., 1931. - Válasz gr. Károlyi Imrének: „A kapitalista világrend válsága” c. kv-ére. Többekkel. Uo., 1931. - Szerk. 1915-18: a Cinkota és Környéke c. lapot. 88

Nemzgyűl. alm. 1920:48. - Parlamenti alm. 1922:243. - Kalmár Jenő: Kik hozták be a románokat Bp-re? Bp., 1922. - M. ogy. alm. 1927:104, kép; 1931:102, kép; 1935:259, kép. - Ki kicsoda? 1936:227. - Ker. m. közél. alm. I:288. - MÉL I:543. - Hadtört. Közl. 1984/2:372. - Bölöny 1987:293. - Gulyás IX:748.

Friedrich István mérnök


Friedrich Erzsébet, M. Georgina, MKSZI (*Gara, Bács-Bodrog vm., 1891. máj. 27.): missziós nővér. – 1914: lépett a r-be. Ő is a kalocsai Anyazárdában működött mint kisegítő 12 éven át, 1926-ig; az I. csoporttal ment a misszióba.

Miklósi 1936:132.