🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Friedreich
következő 🡲

Friedreich Endre, Szt Annáról nev., Piar (Mártonfalva, Szabolcs vm., 1878. máj. 30.-Bp., 1952. jan. 29.): gimnáziumi tanár. - 1893. VIII. 27: lépett a r-be, egy. és teol. tanulm-ait Bpen végezte. 1899. VI. 1: ünn. fog-at tett, 1901. IX. 22: pappá szent. és középisk. tanári okl-et szerzett. 1899: a r. temesvári, 1903: veszprémi, 1907: váci, 1908: bpi gimn-ában tanított gör. és lat. nyelvet, majd r. kvtáros és levtáros Bpen. 1933: a SZIA II. o. tagjává, a M. Tört. Társ., 1934: a M. Ped. Társ. választmányi tagjává vál. A m. okt. és rendje mo-i tört-ével foglalkozott. Gazdag forrásanyagot tárt föl a m. piar. rtart. tört-éből, főként a pesti gimn. múltjából. Jelentős a gr. Batthyány Lajossal kapcsolatos, a közp. piar. levtárban levő dokumentum-anyag földolgozása is. - M: Halápy Konstantin emlékezete (1698-1752). Temesvár, 1903. - Hanacius Ferenc (Franciscus a S. Venceslao e S. P.) élete. 1. r. Veszprém, 1905. - A veszprémi Szt Anna kpna tört. Uo., 1907. - Kácsor Keresztély élete. Bp., 1909. - A bpi piar. telek tört. Uo., 1914. (Klny. Bpi kegyesr. gimn. évkv-e 1913/14) - Az Úrban elhúnyt rtagok kegyes emlékezete. Uo., 1917. - A kegyes tanítór-iek bpi társházának és főgimn-ának építkezése. Uo., 1918. (Klny. Építő Ipar) - Gr. Batthyány Lajos utolsó napjai. Uo., 1927. (Klny. Századok) - Gr. Batthyány Lajos laibachi fogsága. Uo., 1930. - A pesti piar. gimn. tanulói 1717-től 1780-ig. Uo., 1932. - A pesti piar. gimn. első tanárai. Uo., 1934. - A Thököly-kor az egykorú piar. krónikákban. Uo., 1934. (Klny. Századok pótfüz.) - A pesti piar. gimn. éretts. vizsgálatai 1851-ben. Uo., 1939. - Jellosich András (1791-1862). Uo., 1943. (Klny. M. piar-k a 19. és a 20. sz-ban) M.I.

Schem. Piar. 1943/44:58. - Sziklay 1941:417. - MÉL I:542. - Gulyás IX:745.

Friedreich Endre Piar gimn. tanár