🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Ferenczi István
következő 🡲

Ferenczi István OPraem (Koskóc, Zemplén vm., 1917. jan. 6.–Pannonhalma, 2002. márc. 6.): perjel, tanár, cserkészvezető – Erdőbényén, Olaszliszkán, a debreceni Piar. Gimn., 1934: a miskolci Kir. Kat. Fráter György Gimn. éretts., Gödöllőn 1934. IX. 8: lépett a r-be. A teol-t Gödöllőn, Bpen, Innsbruckban, Einsiedelnben végezte. Jászóvárott 1939. VIII. 28: ünn. fog-at tett, IX. 7: pappá szent. Bölcsészhallg. 1936–37: Innsbruckban, majd a Pázmány Péter Tud.egy. ahol m–ném. szakos tanári okl. szerzett. 1941–48: Gödöllőn gimn. és nevelőint. tanár, az államosítás után 1944–48(?): honvédlelkészi feladatokat is ellátott. – 1948: Váchartyánban és Felsőgödön kisegítő lelkész. 1951: ipari munkás, ált. műszerész és villanyszerelő képesítést szerzett. 1956: a Ruhaipari Gépjavító Üzemből elbocsátották. Gödöllőn 1957–: titokban működött, rendbe tette a fácánosi rendi temetőt, a városi temetőben létrehozta a prem. parcellát, ahova fokozatosan összegyűjtötte elhalálozott r-társai maradványait. 1959: levtári kutatásokat végzett a székesfehérvári ppség és a Mezőgazd. Múz. számára. 1964: illegalitásban →Gerinczy Pál prép. a rendi közösség irányítását bízta rá. Zsámbékon kiépített egy kis szerzetesi közösséget. 1970–: ismét Gödöllőn élt. 1974: a Mo-on élő jászóvári praem-ek adm-a. 1977: nyugdíjazták. – Örökségéből és támogatásból megvásárolta a Fácán-sor 3. sz. alatti telket, ahol elkezde a r-ház és kpna építését. 1989: megkezdte a gödöllői int. újjáélesztését. 1990. II. 5.–1997. I. 6: kormányzó perjel,1989. végén elkezdi az új gimnázium építését is, ahol 1992. IX: újra indulhatott a Szt Norbert Gimn-ban az okt., melynek 1997. VIII-ig ig-ja, és az Öregdiákok Egyes. eln-e. Gyémántmiséjét 1999: a jeruzsálemi Dormitio (Elszenderülés) tp-ban mutathatta be. – Cserkészetét 1939: Jászóváron kezdte, 1941–42: a 44. sz. Rákóczi Ferenc cserkészcsapat parancsnoka. a 344. sz. Takács Menyhért férfi cserkészcsapat vez-je. Emléktábláját az új gimn. épület emeletén 2003. VI. 7: avatták föl. – Írásai: Élet 1943 Húsvét. (Klaus testvér nyomában); A Székesfehérvári Egyhm. névtára 1967. Székesfehérvár, 1967:127.(A székesfehérvári kir. baz. és a préposti residentia a 17. sz-ban; a szerk. biz tagja és egyes pléb-k tört-nek öszzeállítója – névtelenül); A Székesfehérvári Egyhm. jubil. névtára 1977. Székesfehérvár, 1977:53. (A székesfehérvári kir. baz. és a prépság utolsó 100 éve [1688–1777–1800]; 75. (Milassin Miklós 1790–1811); 132. (Prohászka Ottokár 1905–1927); Székesfehérvár évszázadai 3. köt. Török kor. Székesfehérvár, 1977:7. (A Székesfehérvári kir-i baz. és a preposti rezidentia a XVII. sz-ban); Hermann Egyed emlékkv. Bp., 1998:37. (Hermann Egyed a r-társ és a tanítvány szemével). – M: Egy elfelejtett prem. közkedvelt népkve. Goffine Lénárt oktató és épületes kve. Gödöllő, 1944. [Klny. A jászóvári prem. knk-rend gödöllői Szt Norbert gimn. évkve 1943/44) –Goffine Lénárt oktató és épületes kve. [ném-ül is] Bp., 1944. (Klny. Német néprajzi tanulm-ok 14.) – A Székesfehérvári Egyhm. jubil. névtára 1977. [Társszerk. névtelenül]. Székesfehérvár, 1977. – Üzenet. Vál. versek. Írta Mécs László. Szerk. Korzenszky Richárddal. Utószó: Rónay László. Bp., 1982. – Die Prämonstratenserpropstei und ihr Münster in Zsámbék/Schambek. Gerlingen, 1986. – Aranygyapjú. Vál. versek. Írta Mécs László. 2. bőv. kiad. Bev. és vál. Rónay György. Vál. Rónay Györggyel. Közrem. Brudi Zsuzsa. Bp., [1987] – A gödöllői premontrei 44-es Rákóczi cserkészek írásai (1–5. sz.), az évenkénti Tárogatóhangok 1938. V–1944. (farsang) kiadója. – Kz-ban maradt: A leleszi prépság alapítólevelének m. szórványai. 1941. K.E.I.–Bo.J.–Fe.Má.–88.

Stefancsik–Kovács 1978:70. – M. Nemz. 2002. III. 9. – Mo-i sajtóbibliogr. 1921–1944. 2010:6634.