Magyar Katolikus Lexikon > F > Ferenczi


Ferenczi György, SJ (Zalaudvarnok, Zala vm., 1903. márc. 15.-Isztambul, 1966. dec. 16.): misszióstestvér. - 1925: lépett a r-be. 1927: és 1935: tett fog-at. Mindig konyhán v. ebédlőben dolgozott Pécsett, Kalocsán és Bpen. 1937: került a török missz-ba, Isztambulba mint szakács és mindenes. Itt élt haláláig, kivéve 1961-64: amikor Rómában a Collegium Germanicum-Hungaricumban volt ebédlős. **

Szolg. 1978. 38:93.

Ferenczi István, Ferenci, Krisztusfaragó István (Gyergyóremete, Csík vm., 1910. júl. 17.-Csíksomlyó, 1988. jan. 4.): faragó. - 1916: a csíksomlyói árvaházba került. 1924: hazatért, 1926: Szászrégenben suszterinas. 1932: visszatért Gyergyóremetére suszternak. Közben farigcsált, s mert szerette a zenét, hegedűt készített. A jámbor asszonyok megkérték, hogy készítsen feszületet az egyik útelágazáshoz. Amikor elkészült, akkora tetszést aratott, hogy elnevezték ~t Krisztusfaragónak. - 1935: a csíksomlyói árvaház susztere lett, majd Brassóban gyári munkás. Megnősült, 1938: a bécsi döntés után visszaköltöztek Csíksomlyóra, útközben kirabolták őket. A borvíz-kútnál sajátkezűleg épített kis házat, s faragta a teljes berendezést. Felesége a 'kollektívben' dolgozott. 1943/44: a KALOT népfőisk. faragóműhelyében →Szervatius Jenőtől tanult, ettől kezdve foglalkozott komolyan faragással. 1986: súlyos beteg lett. - Fm: A csíksomlyói kegyszoborról készített másolatai külföldre is eljutottak, egy Budajenőn is látható; a csíksomlyói kegytp. sekrestyeoltárai; Gyergyóhodoson a Sztsír Krisztus-szobra, Betlehem; Galócán Jézus Szíve-szobor; kisebb-nagyobb feszületek. Szociális Testvérek közlése

Ferenczi Tóbiás, OFMConv (Kézdiszentlélek, Háromszék, 1701.-Miskolc, 1767. júl. 2.): biblikus tanár, tartományfőnök. - Fölszentelése után teol. dr. Eperjesen a növ-ek bölcselet, majd biblikum, dogmatika és erkölcstan tanára. 1737: Egerben, 1740: Nagybányán, 1743: Kolozsvárt házfőn., 1744. IV. 21: tartfőn. 1747: Miskolcon házfőn., 1756. V. 8: Eperjesen ismét tartfőn. Műveiben a Szentírás nehezebben magyarázható helyeivel foglalkozik. - Fm: Contradictiones S. Scripturae apparentes earumque conciliatio. Kassa, 1735. - Selecti S. Scripturae veteris et novi Testamenti textus, eorumque interpretatio. Uo., 1747. - Questiones Scripturisticae. Uo., 1756. 88

Szinnyei III:419. - Monay 1953:28.

Ferenczi István

Ferenczi György SJ missziós testvér

Ferenczi Tóbiás OFMConv